4695  

việc làm xuat khau lao dong tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Đối Ngoại, NVVp Nghiệp Vụ Tiếng Nhật (xuất Khẩu Lao Động)

Tp Hồ Chí Minh

Xuất Khẩu Lao Động

Tp Hồ Chí Minh

Lao Động Phổ Thông Khâu In

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông khâu IN

Cong ty TNHH XNK Bao Bi Hong Ha - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Việc Xưởng Sản Xuất (lao Động Phổ Thông)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông Làm Công Ty Sản Xuất Cơ Khí

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông - Sản Xuất Mô Tơ Quạt

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Sản Xuất Lao Động Phổ Thông

Cong ty Co Phan Tien Ich Thong Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Sản Xuất Lao Động Phổ Thông

Cong ty Co Phan Tien Ich Thong Minh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

CONG TY TNHH PLATEL VINA - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông Ngành Nội Thất

CTY CP TM TRANG TRI NOI THAT KOZOKA - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Sản Xuất Mô Tơ Quạt

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

CONG TY TNHH MUC IN VMAX - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

Cong ty Co phan CA PHE HELLO 5 - Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Nữ Lao Động Phổ Thông

FURUKAWA AUTOMOTIVE PARTS (VN) INC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

Cong Ty TNHH Tan Mi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông- Trong Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông (Ngành May)

CONG TY THOI TRANG MOT QUOC TE - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Bao Bi Giay Tan Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>