59  

việc làm xuat khau lao dong tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao Động Phổ Thông

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên An Toàn Lao Động Đi Ca

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư An Toàn Lao Động (Thanh Hóa)

Cong Ty Co Phan Xi Mang Cong Thanh - Thanh Hóa

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất

Thanh Hóa

Phó Giám Đốc Kiêm Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Thanh Hóa

QUẢN ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT (THANH HÓA)

Thanh Hóa

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Và Thông Kê

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Sản Xuất

Thanh Hóa - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất (Thanh Hóa)

Thanh Hóa

QUẢN ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT (THANH HÓA)

Thanh Hóa

KĨ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

Thanh Hóa - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

KĨ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

Thanh Hóa - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Thanh Hóa

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Chung (máy Gầm, Đồng Sơn)

Thanh Hóa

Giám Sát Siêu Thị Tại Thanh Hóa

Tieng Viet - Thanh Hóa - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Kho

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên May Mẫu

Thanh Hóa

Công Nhân Vận Hành /công Nhân Sửa Chữa Cơ Khí

Thanh Hóa

Nhân Viên Kế Hoạch Gia Công

Thanh Hóa

Kế Toán Viên

Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>