52  

việc làm xuat khau lao dong tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư an toàn lao động 06

Cong ty CP Dau tu phat trien Do thi va - Thanh Hóa

Kỹ sư an toàn lao động

Cong ty CP Dau tu phat trien Do thi va - Thanh Hóa

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Thanh Hóa - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Co khi che tao va be tong - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Xưởng Sản Xuất

Thanh Hóa

Trưởng Ca Sản Xuất

Thanh Hóa

Trưởng Ca Sản Xuất

Thanh Hóa

Giám Đốc Xưởng Sản Xuất

Thanh Hóa

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TẠI NGHỆ AN, THANH HÓA

Cong ty TNHH san xuat - thuong mai Ben Nghe - Thanh Hóa - Nghệ An

Nhân viên bàn 02

Cong ty TNHH Thuan Phat - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe b2 ,c 30

Cong ty kimcuong gruop - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư hóa sinh phân bón 28

Cong ty TNHH Minh Tien - Phan Bon Thien Nong - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán

Cong ty co phan Kim Cuong Group - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh - Thi trường 21

Cong ty Icc Ha Noi - Hà Nội - Thanh Hóa

Trưởng Ban Hành Chính Nhân Sự

Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe công trình 19

Cong ty kim cuong - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe máy đào 19

Cong ty kim cuong - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe máy xúc 19

Cong ty kim cuong - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe b2,c 16

Cong ty kim cuong gruop - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng (biết tiếng Trung) 14

Cong ty Icc Ha Noi - Hà Nội - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>