284  

việc làm xuat khau lao dong tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Lao Động Phổ Thông

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Trưởng Phòng / Phó Phòng Kinh Doanh Quốc Tế Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Mua Hàng Có Kinh Nghiệm Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TM-DV MINH KHUE - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Xuất Khẩu

Cong ty CP Gach men Chang Yih - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Xuất Khẩu

Cong ty CP Gach men Chang Yih - Đồng Nai

Trưởng Phòng Xuất Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Đồng Nai

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Da Hoa An 1 - Đồng Nai

Công Nhân Lao Động Phổ Thông (SL: 500 Người)

Cong Ty TNHH San Xuat Giay Dong Nai Viet Vinh - Đồng Nai - 2.912.000-3.907.800₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên An Toàn Lao Động / Safety Staff (HSE)

Đồng Nai

Nhân Viên An Toàn Lao Động / Safety Staff (HSE)

Đồng Nai

Tuyển gấp bảo vệ, lao động phổ thông

Cong ty Bao ve Hai Long - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Lao Động Phổ Thông

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên An Toàn Lao Động

Cong ty Co phan Gach Men y My - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Bộ Phận Bảo Trì

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Bộ Phận Bảo Trì

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Công nhân cơ khí xưởng sản xuất 23

Cong ty TNHH SX TM DV Nhat Thanh - Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>