298  

việc làm xuat khau lao dong tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương

Đồng Nai

Tuyển Lao Động Phổ Thông Làm Tại Kho Giấy Đồng Nai

Đồng Nai - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Cán Bộ An Toàn Lao Động

Cty TNHH Xay Dung Cong Trinh hung Vuong - Đồng Nai - Bình Phước

Lao Động Phổ Thông

Đồng Nai

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ BỘ PHẬN XUẤT NHẬP KHẨU

Đồng Nai

Quản Lý Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu (tiếng Hàn/ Nhật)

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất-nhập Khẩu/ngoại Thương

Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

QUẢN LÝ BỘ PHẬN XUẤT NHẬP KHẨU

SY VINA JSC - Đồng Nai

QUẢN LÝ BỘ PHẬN XUẤT NHẬP KHẨU

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Chứng Từ Hải Quan)

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Ngành Thủ Công Mỹ Nghệ

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Kĩ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>