198  

việc làm xuat khau lao dong tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Lao Động Phổ Thông

CONG TY CO PHAN TO HOP SADO - Biên Hòa

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Chuyển Phát Nhanh (Đồng Nai)

Indo Trans Logistics - Đồng Nai

Công nhân lao động phổ thông

CONG TY TNHH BINH TIEN DONG NAI (DONA BITIS) - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Phu My Khang - Đồng Nai

Giám Đốc Sản Xuất (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Gach Men Bach Thanh - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Nhóm / Giám Sát Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH QUOC TE CARGO RUSH - Đồng Nai

Dệt may - Trưởng Nhóm / Giám Sát Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH QUOC TE CARGO RUSH - Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Khẩu (Xnk)

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Gach Men Bach Thanh - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Khẩu (Xnk)

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu (Xnk)

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Cong ty TNHH Vision - Đồng Nai

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu (Xnk)

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu (Xnk)

CONG TY LIEN DOANH CAP TAIHAN SACOM - Đồng Nai

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

CONG TY TNHH MTV VIKYNO & VINAPPRO - Biên Hòa

Tuyển Quản Lý Sản Xuất Trang Phục Nội Y Tại Đồng Nai

Đồng Nai - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng sản xuất

Cong ty TNHH tam Van Nhan Indochina Ambiente - Đồng Nai

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>