Việc làm xuat khau lao dong tại Đồng Nai

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 231 việc làm  

Nhân Viên Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Khẩu

Đồng Nai

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Ngành Thủ Công Mỹ Nghệ

Đồng Nai

TP. Kinh Doanh Xuất Khẩu TP. Kinh Doanh Xuất Khẩu

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Kĩ Thuật (ngành Gỗ Xuất Khẩu)

Đồng Nai

Trưởng Phòng Kỹ Thuật (Chế Biến Gỗ: Bàn, Tủ, Ghế Xuất Khẩu))

Đồng Nai

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Chứng Từ Hải Quan)

CTY Co phan B.U.I Furniture - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Chứng Từ Hải Quan)

CTY Co phan B.U.I Furniture - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Chứng Từ Hải Quan)

Đồng Nai

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Chứng Từ Hải Quan)

CTY Co phan B.U.I Furniture - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH City Focus Lighting - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kỹ Thuật Xưởng Sản Xuất Đồ Gỗ Xuất Khẩu

Đồng Nai - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Kế Toán Trưởng -Thành Thạo Tiê'ng Anh

Cong ty TNHH TIMBALINK Viet Nam - Đồng Nai - Lâm Đồng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Biên Hòa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Ho Nai - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Ho Nai - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH City Focus Lighting - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Đồng Nai

Nhân sự - Kế Toán Viên (Lao Động Tiền Lương)

Cong ty CP SADO-Group - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm xuat khau lao dong tại Đồng Nai
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>