6331  

việc làm xe du lich moi nhat

  

Thông báo tuyển lái xe taxi mới nhất Taxi Group

Hà Nội - 9.500.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe ,phụ xe du lịch

Cong ty co phan du lich van tai nhanh lu - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Lái xe du lịch bằng B2,C, phụ xe

Cong ty co phan du lich van tai nhanh lu - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tài xế xe du lịch

Du Lich Xanh Din Ky - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe du lịch bằng B2,C, phụ xe

Cong ty co phan du lich van tai nhanh lu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái xe du lịch 4-9 chỗ

Cong ty co phan du lich van tai nhanh lu - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe du lịch 26

chuyen cung cap va to chuc cac tour du lich - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe du lịch 4-7 Chỗ 19

chuyen cung cap va to chuc cac tour du lich - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải, xe con, du lịch và NV phụ xe giao hàng

Cong ty co phan dau tu van tai du lich - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe 4 chỗ 7 chỗ chạy du lịch

Cong ty TNHH Du Lich Dong A - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe du lịch 4-7 Chỗ

Cong ty co phan dau tu phat trien du lich - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe 4 chỗ 7 chỗ chạy du lịch

Cong ty TNHH Du Lich Dong A - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải, xe con, xe du lịch

Cong ty Co phan thuong mai xuat nhat khau Hung - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải, xe con, xe du lịch

Cong ty Co phan thuong mai xuat nhat khau Hung - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải, xe con, xe du lịch 28

Cong ty Co phan thuong mai xuat nhat khau Hung - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe con,xe tải, xe du lịch lương 6 - 15 tr /tháng

Hà Nội - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe mùa du lịch

TAXI HANOI - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TÀI XẾ XE DU LỊCH

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển lái xe con,xe tải, xe du lịch lương 6 - 15 tr /tháng

Đồng Bằng Sông Hồng - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên điều hành xe du lịch

Cong ty HanoiTrans - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>