5404  

việc làm xe du lich moi nhat

  

Nhân viên lái xe du lịch 27

chuyen cung cap va to chuc cac tour du lich - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe du lịch

Cong ty co phan dau tu mo - du lich - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch

Cong ty co phan dau tu mo - du lich - Hà Nội

Điều hành xe du lịch - xe tải

CONG TY CP HANOITRANS - Hà Nội

Nhân viên điều hành xe du lịch - xe tải 28

Cong ty CP HaNoitrans - Hà Nội

Nhân viên lái xe du lịch 4-7 Chỗ 28

Cong ty van tai Phuong Bac - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh lĩnh vực cho thuê xe du lịch

Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tài xế xe du lịch 22

Cong ty CP BAO CHANH - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lái Xe Du Lịch

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Du Lịch

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Lái xe du lịch 21

Cong ty van tai Phuong Bac - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe du lịch 4-7 Chỗ 20

Cong ty van tai Phuong Bac - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Xe Du Lịch

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài xế xe du lịch

Tp Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Du Lịch

Tp Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Tải, Xe Du Lịch 7 Chỗ

Tp Hồ Chí Minh

Tư Vấn Bán Hàng xe Du Lịch

Cong ty CP o to Truong Hai - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe du lịch 4-7 Chỗ 13

Cong ty van tai Phuong Bac - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng xe du lịch

CN Ngoc Hoi - Cong ty CP oto Truong Hai - Hà Nội

Nhân viên lái xe du lịch 4-7 Chỗ 07

Cong ty van tai phuong bac - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>