430  

việc làm xay dung tại Tây Nguyên

  

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Thiết Kế Kết Cấu

CONG TY TNHH TV TK XAY DUNG BINH DOANH - Đồng Nai - Lâm Đồng - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xây Dựng Bảo Trì

Gia Lai

Kiến Trúc Sư Xây Dựng

Đắc Nông - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kĩ Sư Xây Dựng

Đắc Lắc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Kon Tum

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Kon Tum

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng - Trung Cấp

Cong Ty TNHH Khoa Bao Phuc - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Đồng Nai _Team Leader Bán Hàng Trực Tiếp

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng

Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trung Cấp Xây Dựng

Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng (Làm Việc Tại Đồng

Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

Cong Ty TNHH Khoa Bao Phuc - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kỹ Thuật (Xây Dựng Thủy

Kon Tum - Hòa Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Xây Dựng - Đak Lak

Đắc Lắc

Giám Sát Xây Dựng - Đak Lak

Đắc Lắc

Kỹ Sư Xây Dựng

Plây Ku - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Lao Động Phổ Thông

CONG TY CO PHAN DAU TU PHAN VU - Đồng Nai - Lâm Đồng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY TNHH BOCHANG DONATOURS - Đồng Nai - Lâm Đồng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Đắc Nông - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>