Việc làm xay dung tại Long An

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 271 việc làm  

Kiến trúc/Nội thất - Chuyên Viên Gia'm Sa't Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DIA OC THANG LOI - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Chuyên Viên Gia'm Sa't Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DIA OC THANG LOI - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Chuyên Viên Gia'm Sa't Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DIA OC THANG LOI - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Giám Sát Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Dia Oc Thang Loi - Long An - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Giám Sát Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Dia Oc Thang Loi - Long An - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Giám Sát Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Dia Oc Thang Loi - Long An - 10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty Co phan San xuat Thep Vina One - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

(Đức Hòa - Long An) Kĩ Thuật Viên Điện (Nhân Viên Xây Dựng - Bảo Trì)

Tieng Viet - Long An - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xây Dựng - Bảo Trì (Kĩ Thuật Điện Viên)

Tieng Viet - Long An - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Sắt Thép (Nội Địa)

Cong ty Co phan San xuat Thep Vina One - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Chuyên Giám Sát Công Trình

MINH HUNG GROUP - Long An - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cty TNHH Nguyen Du'c - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cty TNHH Nguyen Du'c - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cty TNHH Nguyen Du'c - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cty TNHH Nguyen Du'c - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cty TNHH Nguyen Du'c - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cty TNHH Nguyen Du'c - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Phòng QC (Chuyên Về Xây Dựng, Nhà Thép Tiền Chế)

Long An

Kỹ Sư Xây Dựng

Long An - 12.000.000-18.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Tieng Viet - Long An - 12.000.000-18.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>