630  

việc làm xay dung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát xây dựng: 18

Cong ty Co phan xay dung va lap dat vien - Hải Phòng

Xây dựng - Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAI HUNG PHAT - Hải Phòng

Xây dựng - Phó Giám Đốc Điều Hành

CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAI HUNG PHAT - Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng 17

Cong ty CP Phat trieu Ung dung Cong nghe Tin - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Safety Officer Assistant - Urgent

TOA Corporation - Hải Phòng

Xây dựng - Civil Engineer - Urgent

TOA Corporation - Hải Phòng

Xây dựng - Administrator - Urgent

TOA Corporation - Hải Phòng

Xây dựng - Construction Section Secretary - Urgent

TOA Corporation - Hải Phòng

Kỹ Sư Kết Cấu (Xây Dựng Dân Dụng)

Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thiết kế xây dựng dân dụng

Hải Phòng

CAD Operator ( Xây Dựng)

Hải Phòng - 500-800 $ một tháng

Kĩ Sư Xây Dựng

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giám sát xây dựng nhà máy 27

Dongdo Electronics Hai Phong - Hải Phòng - 700 $ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Công Trình Về Điện Và Xây Dựng

Cong ty TNHH SX TM DV XD XNK Hai Nam - Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng

Vinh - Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng

Vinh - Hải Phòng

tuyển kỹ thuật viên xây dựng

CONG TY TNHH KIEM TOAN VA TU VAN KE TOAN - Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng, Quản Lý Dự Án

Hải Phòng

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng, Trắc Đạc

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>