215  

việc làm xay dung tại Điện Biên

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Cán Bộ Giải Phóng Mặt Bằng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Kế Toán Tổng Hợp Lĩnh Vực Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Nhà Cao Tầng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Nhân Viên Dự Toán Cầu Đường

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Nhà Cao Tầng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Kế Toán Tổng Hợp

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Phó Phòng Kế Toán Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Dự Toán Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Kỹ Sư Xây Dựng

Điện Biên Phủ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát An Toàn Lao Động

CONG TY TNHH SAN XUAT TRU DIEN VA CO KHI - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Kế Toán Tổng Hợp Lĩnh Vực Xây Dựng

Điện Biên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng

Cong ty co phan thiet ke cong nghiep va he - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Giám Sát Dự Án

Cong ty TNHH Electronics And Audio Visual System - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Dựng Hình 3D ( Modelling)

Điện Biên Phủ

Nhân Viên Dựng Hình 3D ( Modelling)

Điện Biên Phủ

trang:     1 | 2 | 3    >>