236  

việc làm xay dung tại Điện Biên

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cty Co phan Dau tu Xay dung Uy Nam (UNICONS) - Điện Biên - 20.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên An Toàn Lao Động

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Nhân Viên Bảo Vệ

Cty Co phan Dau tu Xay dung Uy Nam (UNICONS) - Điện Biên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tài Xế Cẩu Tháp

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Nhân Viên Bán Hàng - Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM Van Tam - Điện Biên Phủ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Anh Thang - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

Cong Ty TNHH Song Han - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH Song Han - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Chỉ Huy Trưởng

Cong Ty TNHH Song Han - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY TNHH SAN XUAT TRU DIEN VA CO KHI - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY TNHH SAN XUAT TRU DIEN VA CO KHI - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát Chủ Đầu Tư

Cong Ty TNHH DT XDLD CONG TRINH TOAN MY 14 - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Quản Lý Dự Án

Cong ty Co phan Anh Thang - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỷ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Cong ty Co phan Anh Thang - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp

Cong ty Co phan Anh Thang - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY TNHH SAN XUAT TRU DIEN VA CO KHI - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kỷ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Cong ty Co phan Anh Thang - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Kỷ Sư Xây Dựng Dd-Cn

Cong ty Co phan Anh Thang - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Sx Tm Dv Vai Va Noi that - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Nước

Cong ty TNHH TM Van Tam - Điện Biên Phủ

trang:     1 | 2 | 3    >>