205  

việc làm xay dung tại Điện Biên

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Nhân Viên Bảo Trì - Thi Công Điện Nước Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Office Assistant

Cty Co phan Dau tu Xay dung Uy Nam (UNICONS) - Điện Biên

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

Cong ty TNHH Co khi Xay dung va Thuong mai - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Kỹ Sư Cơ Khí (Giám Sát Kỹ Thuật)

Cong ty TNHH Co khi Xay dung va Thuong mai - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng - Quản Lý Dự Án

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Nhân Viên Kế Toán - Thống Kê

Cty Co phan Dau tu Xay dung Uy Nam (UNICONS) - Điện Biên

Xây dựng - Kỹ Sư Nội Nghiệp

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Kỹ Sư Cầu Đường

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Xây dựng - Nhân Viên Giám Sát An Toàn

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Điện Biên

Xây dựng - Giám Sát M&e

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Kế Toán

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Kiến trúc/Nội thất - Nhân Viên Dự Toán Xây Dựng- Kiến Trúc - Nội Thất

Cong Ty TNHH Tu Van Thiet Ke Kien Truc Gia - Điện Biên Phủ

Công Nhân Xây Dựng

Điện Biên

Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư xây dựng

Cong ty co phan thiet ke cong nghiep va he - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY TNHH SAN XUAT TRU DIEN VA CO KHI - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Kỹ Thuật

CONG TY TNHH SAN XUAT TRU DIEN VA CO KHI - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí (Giám Sát Kỹ Thuật)

Cong ty TNHH Co khi Xay dung va Thuong mai - Điện Biên Phủ

trang:     1 | 2 | 3    >>