194  

việc làm xay dung tại Điện Biên

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Giám Sát Thi Công

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Xây Dựng Nhà Cao Tầng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Phó Phòng Kế Toán Xây Dựng

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Kỹ Sư Xây Dựng

Điện Biên Phủ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Điện Biên

Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng

Điện Biên

Kỹ Sư Xây Dựng Nhà Cao Tầng

Điện Biên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Vật Tư Xây Dựng

Điện Biên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp Lĩnh Vực Xây Dựng

Điện Biên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Đại Diện Phân Phối Sản Phẩm Độc Quyền 8

N.S.B Group - Cao Bằng - Điện Biên - 3.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty CP Secoin - Điện Biên Phủ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thủ Quỹ Công Ty Xây Dựng

Điện Biên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tuyển Dụng

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Tín Dụng Cá Nhân Ngân Hàng

Điện Biên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dựng Hình 3D ( Modelling)

Điện Biên Phủ

Nhân Viên Dựng Hình 3D ( Modelling)

Điện Biên Phủ

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Giám Sát M&e

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phu Hung - Điện Biên Phủ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>