222  

việc làm xay dung tại Điện Biên

  
Các khu vực

Việt Nam

Tây Bắc Bộ

 Điện Biên

Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Kỹ Sư Tính Toán Biện Pháp

Cty Co phan Dau tu Xay dung Uy Nam (UNICONS) - Điện Biên

Xây dựng - Kỹ Sư Quản Lý Thiết Kế Cơ Điện

Cty Co phan Dau tu Xay dung Uy Nam (UNICONS) - Điện Biên

Xây dựng - Receptionist

Cty Co phan Dau tu Xay dung Uy Nam (UNICONS) - Điện Biên

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng Biết Tiếng Hoa

Cty Co phan Dau tu Xay dung Uy Nam (UNICONS) - Điện Biên - 20.000.000₫ một tháng

Giảng Viên Ngành Kiến Trúc Và Xây Dựng

Trung tam dao tao kien truc va xay dung Vietcons - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Nhân Viên Vật Tư

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Quản Lí Thiết Bị

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Thư Ký Giám Đốc

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Kỹ Sư Xây Dựng

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên An Toàn Lao Động

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thi Công

Cong Ty Co Phan Kien Truc Dong Nhan - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh Gạch, Ngói Không Nung

CONG TY CP DAU TU CONG NGHIEP SAI GON SECOIN - Điện Biên Phủ

Bất động sản - Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Xây Dựng

CONG TY CP DAU TU CONG NGHIEP SAI GON SECOIN - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Trưởng Phòng Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng

CONG TY CP DAU TU CONG NGHIEP SAI GON SECOIN - Điện Biên Phủ - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án Xây Dựng

CONG TY CP DAU TU CONG NGHIEP SAI GON SECOIN - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Nhân Viên Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng

CONG TY CP DAU TU CONG NGHIEP SAI GON SECOIN - Điện Biên Phủ

Xây dựng - Nhân Viên Kế Toán Công Trình Kiêm Thủ Kho

Cong ty Co phan Dau tu Anh Tuan - Vị Thành - Điện Biên

trang:     1 | 2 | 3    >>