27151  

việc làm xay dung he trung cap

  

Xây dựng - Thợ Bảo Trì Cơ Điện Trung Cấp

Cong ty TNHH Kien truc xay dung Tai Chi - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trung Cấp Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung - Dự Án Xây Dựng

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - [Mt1] Nhân Viên Phát Triển Địa Điểm Fpt Shop Miền Trung

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Đà Nẵng - Phú Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Trưởng Nhóm Bán Hàng-Phụ Trách Khu Vực Miền Trung

Cong ty TNHH MTV XNK VITOSA - Đà Nẵng - Quảng Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Quản Lý Bán Hàng Keo Dán Silicone Khu Vực Miền Trung

Cong Ty CP DT XNK Truong Giang - Bình Định - Khánh Hòa - 5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ XÂY DỰNG KHU VỰC BẮC - TRUNG - NAM

Việt Nam

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ XÂY DỰNG KHU VỰC BẮC - TRUNG - NAM

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đà Nẵng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ XÂY DỰNG KHU VỰC BẮC - TRUNG - NAM

Hà Nội

Xây dựng - [Mt3] Nhân Viên Phát Triển Địa Điểm Tại Miền Trung

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Hà Đông - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Lắp Đặt Hệ Thống Điện

Cong Ty CP Xay Lap Dien Thanh An - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VÀ ISO

Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Thợ Sơn Bả Tường Vách Trong Hệ Thống Khách Sạn

Tap Doan Khach San A25 - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Dự Toán - Báo Giá Hệ Thống M&e

Cong ty TNHH TINH KY - Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tp Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên xây dựng hệ thống kho dữ liệu

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VÀ ISO

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên ISO / Xây dựng hệ thống

Khánh Hòa

Chuyên viên ISO / Xây dựng hệ thống

Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>