42  

việc làm xay dung cau duong tại Huế

  

Thợ xây dựng

Huế

Thợ xây dựng

Huế

Thợ xây dựng

Huế

Thợ xây dựng

Huế

Biên Tập Viên Nội Dung

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý vùng. 27

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý Nhà hàng - Món Huế 26

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý Nhà hàng - Món Huế

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Dịch Khách Sạn

Huế - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Toán

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng ban chỉ huy công trường làm việc tại Huế

Huế

Trình dược viên OTC Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình

Huế - Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Trưởng Phòng Đào Tạo

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Kế Toán

Huế - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Huế - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Trưởng Phòng Đào Tạo

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Trình dược viên hoặc cộng tác viên Huế 17

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Huế

Giám đốc điều hành tại Huế 17

Cong ty CP khoang san Ha An - Huế

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám đốc Mỏ tại Huế 15

Cong ty CP khoang san Ha An - Huế

trang:     1 | 2 | 3    >>