31  

việc làm xay dung cau duong tại Bình Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Tuyển Kế Toán

Cong ty Co phan Dau tu VA Xay dung C.P - Vinh - Bình Định - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

FPT Shop Tuyển Dụng: Quản Lý Cửa Hàng

Bình Định

Bất động sản - Tuyển Kế Toán

Cong ty Co phan Dau tu VA Xay dung C.P - Vinh - Bình Định - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Bình Định

Trưởng Ban QLDA

Bình Định

Phó Tổng Giám đốc QLDA

Bình Định

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

Bình Định

Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự

Bình Định

Nhân viên Kế hoạch - Kỹ thuật

Bình Định

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính-Kế toán

Bình Định

Nhân viên Kế hoạch - Kỹ thuật 14

Cong ty co phan Phuc Loc Binh Dinh - Bình Định

Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật 14

Cong ty co phan Phuc Loc Binh Dinh - Bình Định

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bình Định- Phú Yên

Phú Yên - Bình Định

Nhân viên Hành Chính Nhân Sự 07

Cong ty CP Hong Ha Binh Dinh - Bình Định

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bình Định- Phú Yên

Bình Định - Phú Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Bình Định

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bình Định - 20.000.000₫ một tháng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Bình Định - 20.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng FPT Shop

Bình Định

Thư Ký Tgđ

Bình Định

trang:     1 | 2    >>