17838  

việc làm xa hoi hoc

  

Tư Vấn Viên Ngành Xã Hội Học

Hà Nội

Chuyên Gia Xã Hội Học

Hà Nội

Nhân Viên Phòng Dự Án - Khoa Xã Hội Học

Hà Nội

Nhân Viên Phòng Dự Án - Khoa Xã Hội Học

Hà Nội

Chuyên Gia Xã Hội Học-truyền Thông (urgent And High Salary)

Hà Nội - 1.000-1.500 $ một tháng

Biên tập viên mục Xã Hội

Hà Nội

Biên tập viên mục Xã Hội

Hà Nội

Chuyên Viên Phụ Trách Mạng Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên Chuyên Mục Xã Hội

Hà Nội

Biên Tập Viên Chuyên Mục Xã Hội

Hà Nội

Tổng Đài Viên Hỗ Trợ Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Truyền Thông Mạng Xã Hội (Marketing)

Tp Hồ Chí Minh

Biên Tập Viên Kinh Tế, Chính Trị, Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tổng Đài Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội - 106x

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Truyền Thông Mạng Xã Hội (social Media Specialist)

Tp Hồ Chí Minh

Cán Bộ Phát Triển Xã Hội

Hà Nội

Chuyên Gia Quy Hoạch Kinh Tế Xã Hội

Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Mạng Xã Hội

Hà Nội

Nhân Viên Xã Hội

Tp Hồ Chí Minh

Thực Tập Viên Mảng Truyền Thông Mạng Xã Hội (social Media Internship)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>