25612  

việc làm xa hoi hoc

  

Nhân Viên Phòng Dự Án - Khoa Xã Hội Học

Hà Nội

Chuyên Gia Xã Hội Học

Hà Nội

Biên Tập Viên Mảng Chính Trị - Xã Hội - Khoa Học Tại Hà Nội

Hà Nội

Nhân Viên Phòng Dự Án - Khoa Xã Hội Học

Hà Nội

Chuyên Gia Xã Hội Học-truyền Thông (urgent And High Salary)

Hà Nội - 1.000-1.500 $ một tháng

Tư Vấn Viên Ngành Xã Hội Học

Hà Nội

Biên Tập Viên Mục Xã Hội

Hà Nội

Biên Tập Viên Mục Xã Hội

Hà Nội

NHÂN VIÊN SÁNG TẠO NỘI DUNG MẠNG XÃ HỘI (CONTENT CREATOR SOCIAL MEDIA)

Tp Hồ Chí Minh

Thực Tập Mảng Truyền Thông Xã Hội (social Media Intern)

Tp Hồ Chí Minh

Biên Tập Viên Chuyên Mục Xã Hội

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Tổng Đài Thông Tin Kinh Tế - Xã Hội - 106x

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên Chuyên Mục Xã Hội & Pháp Luật Giới Trẻ

Hà Nội

Cần tuẩn 10 nhân viên chuyên ngành xã hội

Vinh

Phóng Viên Xã Hội Tại HCM

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên CSKH Kênh Thông Tin Kinh Tế Xã Hội 1068 - Viettel

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Chuyên Làm Bảo Hiểm Xã Hội Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Truyền Thông Mạng Xã Hội (social Media Manager)

Tp Hồ Chí Minh

Cộng Tác Viên Truyền Thông Mạng Xã Hội (td1606030)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Biên Tập Viên Nội Dung Dịch Vụ Mạng Âm Thanh Xã Hội 1340

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>