63  

việc làm vina tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV Kế Toán Thuế

Cong Ty CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Production Manager (Hưng Yên)

Dorco Vina Co., Ltd - Hưng Yên

Nhân sự - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Anh

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Phiên dịch viên

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Kế toán (gấp)

Cong ty co phan TECH-VINA - Hưng Yên - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phiên Dịch tiếng Trung

AH Technology Vina - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát sản xuất

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Nhật

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kế toán kho

Cong ty TNHH Hanshin Vina - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Seo Kwang Electric Vina - Hưng Yên

Nhân viên Marketing

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Marketing manager

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Trợ lý/trưởng phòng hành chính - nhân sự

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Phiên dịch viên

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Tri-Wall Vina Co.,Ltd - Hưng Yên - 500 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>