25  

việc làm vina tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên mua bán 29

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý kế toán 16

GHS Vina - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý chất lượng 16

GHS Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì, Bảo Dưỡng Nhà Máy

Dorco Vina Co., Ltd - Hưng Yên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì, Bảo Dưỡng Nhà Máy

Dorco Vina Co., Ltd - Hưng Yên

Nhân viên lái xe

Cong ty TNHH Nexplus Vina - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Dorco Vina Co., Ltd - Hưng Yên

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Dorco Vina Co., Ltd - Hưng Yên

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Nhân Sự

Cong Ty Co Phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Nhân Sự Tính Lương

Dorco Vina Co., Ltd - Hưng Yên

Quản lý chất lượng

TNHH Dorco Living Vina - Hưng Yên

Kế toán/ Accountant

GHS Vina Co., Ltd - Hưng Yên

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Dorco Living Vina - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Ca Sản Xuất

Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền

Hưng Yên

Chuyên viên R&D

Hưng Yên

Nhân Viên QC Chuyền

Hưng Yên

Vận hành máy 28

Cong ty TNHH Minh Hieu Hung Yen - Hưng Yên

Nhân viên sản xuất 26

Tap doan TECOMEN - Hưng Yên

trang:     1 | 2    >>