13  

việc làm vina tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý chất lượng 08

Cong ty TNHH Seo Kwang electric vina - Hưng Yên

Dệt may - Trưởng Phòng Nhuộm

CONG TY TNHH SEMAPO VINA - Hưng Yên - Hàn Quốc

Nhân Viên Kỹ Thuật In Lưới

Hưng Yên

Kỹ Sư Thiết Kế

Hưng Yên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC (tuyển gấp)

Hưng Yên

Kỹ Sư Thiết Kế

Hưng Yên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Production Manager

Hà Nội - Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Marketing

Hưng Yên

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hưng Yên

Nhân Viên Lái Xe

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hưng Yên

Thư Ký/biên-phiên Dịch Tiếng Anh

Hưng Yên