70  

việc làm vina tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kho vận/Vật tư - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Sewon ECS Vina - Hưng Yên

Nhân viên quản lý chất lượng - phòng QA 13

Cong ty TNHH Dorco Livng Vina - Hưng Yên

Công nhân sản xuất panel 06

Cong ty TNHH SYPanel Vina - Hưng Yên

Công nhân khuôn mẫu 29

Cong ty TNHH INA VINA - Hưng Yên

Nhân viên kỹ thuật máy 24

Cong ty TNHH Seo Kwang electric vina - Hưng Yên

NV Kế Toán Thuế

Cong Ty CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Nhân viên phòng kỹ thuật

Cong ty TNHH Dorco Living Vina - Hưng Yên

Thợ cơ khí

Cong Ty TNHH Young Sung Vina - Hưng Yên

Công nhân sản xuất panel

Cong ty TNHH SYPanel Vina - Hưng Yên

Công nhân khuôn mẫu

Cong ty TNHH INA VINA - Hưng Yên

Trưởng phòng Marketting

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Nhân viên Phiên Dịch tiếng Trung

AH Technology Vina - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thư ký/Biên-phiên dịch tiếng Anh

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Kế toán (gấp)

Cong ty co phan TECH-VINA - Hưng Yên - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên Hành chính nhân sự

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Kỹ sư điện

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Phiên dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thị trường

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Sewon Ecs Vina - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>