66  

việc làm vina tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm 27

Cong ty TNHH Acon-global vina - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Sewon ECS Vina - Hưng Yên

Nhân viên phòng kỹ thuật

Cong ty TNHH Dorco Living Vina - Hưng Yên

Công nhân sản xuất panel

Cong ty TNHH SYPanel Vina - Hưng Yên

Thợ cơ khí

Cong Ty TNHH Young Sung Vina - Hưng Yên

Công nhân khuôn mẫu

Cong ty TNHH INA VINA - Hưng Yên

Thư ký/Biên-phiên dịch tiếng Anh

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Nhân viên Hành chính nhân sự

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty An Hung Vina - Hưng Yên

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH ViNa DJ Viet Nam - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty Tri-Wall Vina Co.,Ltd - Hưng Yên - 500 $ một tháng

Kế toán (gấp)

Cong ty co phan TECH-VINA - Hưng Yên - 4.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Seo Kwang Electric Vina - Hưng Yên

Nhân viên vận hành máy

Cong ty TNHH CJ Vina Agri - Hung Yen - Hưng Yên

Production manager

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Kỹ sư sửa chữa máy nén khí

Cong ty TNHH Hanshin Vina - Hưng Yên

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong ty TNHH Sewon Ecs Vina - Hưng Yên

Nhân viên thị trường

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Assistant of HR/GA Manager

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>