124  

việc làm vina tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

CTY TNHH JANG JUNG VINA Tuyển NV Marketing,Tổ trưởng chuyền may

Hưng Yên

Tuyển kỹ sư máy làm việc tại Hưng Yên

SYPANEL VINA - Hưng Yên

Giám sát Marketing 05

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Kế toán tổng hợp

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Giám sát Marketing

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh

Cong ty TNHH Hanshin Vina - Hưng Yên

Tổ trưởng chuyền may

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty An Hung Vina - Hưng Yên

Quản lý sản xuất

Cong ty Co phan Hyundai Aluminum Vina - Hưng Yên

Nhân viên quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Công nhân may

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Seo Kwang Electric Vina - Hưng Yên

Trợ lý giám đốc biết tiếng Hàn

Cong ty TNHH Seo Kwang Electric Vina - Hưng Yên

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Seo Kwang Electric Vina - Hưng Yên

Công nhân kỹ thuật điện

Cong ty TNHH Jang Jung Vina - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>