273  

việc làm van tai bien tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Kinh Tế Vận Tải Biển

Hải Phòng

Tuyển 2 Nhân Viên Khai Thác Vận Tải Biển

Hải Phòng

Nhân Viên Quản Trị Web - Biên Tập Nội Dung Website Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Tuyển Cán Bộ Hành Chính Nhân Sự - Công Ty CP Tiếp Vận Biển Vàng

Cong Ty CP Tiep Van Bien Vang - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Công Ty CP Tiếp Vận Biển Vàng

Cong Ty CP Tiep Van Bien Vang - Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát (vận Tải Cảng)

Thanh Hóa - Hải Phòng

Nhân Viên Điều Vận Vận Tải

Hải Phòng

Nhân Viên Điều Vận Vận Tải Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân viên khai thác tàu biển nội địa

Cong ty TNHH van tai bien Quoc Te Hai Phong - Hải Phòng

Phó phòng khai thác tàu biển nội địa

Cong ty TNHH van tai bien Quoc Te Hai Phong - Hải Phòng

Trưởng phòng khai thác tàu biển nội địa

Cong ty TNHH van tai bien Quoc Te Hai Phong - Hải Phòng

Biên/Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hải Phòng

Chinese Interpreter / Biên Phiên Dịch Tiếng Trung (350$-500$)

Hải Phòng

Nhân Viên Khai Thác Tàu Biển

Hải Phòng

Phiên Biên Dịch Tiếng Hàn

Hải Phòng

Phiên Biên Dịch Tiếng Hàn

Hải Phòng

Biên/Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hải Phòng

Tuyến Nhân Viên Khai Thác Tàu Biển Tuyến Quốc Tế

Hải Phòng

Nhân Viên Biên Tập

Hải Phòng

Ftc Group Tuyển Biên Tập Viên Làm Việc ở Kiến An, Hải Phòng

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>