206  

việc làm van phong luat su tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Pháp Chế

CONG TY CP PHAT TRIEN DICH VU BAT DONG SAN - Phan Thiết - Vũng Tàu

Luật/Pháp lý - Nv Pháp Chế

CONG TY CP PHAT TRIEN DICH VU BAT DONG SAN - Phan Thiết - Vũng Tàu

Luật/Pháp lý - Quản Trị Viên Dự Nguồn (Du Học Sinh)

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Luật/Pháp lý - Quản Trị Viên Dự Nguồn (Du Học Sinh)

Chi nhanh Cong ty Cp Tap doan Hoa Sen - - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vũng Tàu

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vũng Tàu

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vũng Tàu

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Nhật N2)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự (Tiếng Nhật N2)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Cơ Khí Tại Bà Rịa - Vũng Tàu

CONG TY CO PHAN TAP DOAN MUOI MIEN NAM - Bà Rịa - Vũng Tàu

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cầu Đường

Cong ty TNHH Dau tu Xay dung Quoc Thinh - Vũng Tàu

02 Nhân Viên Hành Chính/ 01 Trưởng Phòng Hành Chính ( Tiếng Anh + Tiếng Hoa)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý / Trưởng Phòng KD(bm)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Thiết Kế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Phòng Thiết Kế

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng HSE

Vũng Tàu

Trưởng Phòng HSE

Vũng Tàu

Kỹ Sư Quản Lý và Phát Triển Dự Án

Bà Rịa - Vũng Tàu

Kỹ Sư Cầu Đường

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>