49  

việc làm van phong khu cong nghiep tại Ninh Bình

  

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Ninh Bình

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Nam Định - Ninh Bình

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Tap Doan Austdoor - Nam Định - Ninh Bình

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Nam Định - Ninh Bình

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Ninh Bình

Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Ninh Bình

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Ninh Bình

Ninh Bình

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Nam Định - Ninh Bình

Kiến trúc/Nội thất - Kĩ Sư Giám Sát Công Trình

Cong Ty Co Phan Viet Construction Thang Long - Ninh Bình

Trình Dược Viên Cộng Tác Viên Các Tỉnh: Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh

Hà Nam - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kĩ Sư Giám Sát Công Trình

Ninh Bình

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Quản Lý Vùng Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình

Cong Ty Co Phan Vinh Thai - Ninh Bình - Hải Phòng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty TNHH Eni-Florence Viet Nam - Ninh Bình

Bưu chính viễn thông - [Fpt Telecom] Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Cn Ninh Bình

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Ninh Bình

Trưởng Phòng Kinh Doanh tại Ninh Bình

Ninh Bình

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Ninh Bình

Trưởng Phòng Kinh Doanh tại Ninh Bình

FPT Telecom - Ninh Bình

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty Co phan Tap doan Thanh Cong - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>