93  

việc làm van phong khu cong nghiep tại Nam Định

  

Cán Bộ Công Nhân Viên Các Phòng Ban

Nam Định - 2.500.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Và Trợ Lý Cửa Hàng(khu Vực Nam Định)

Nam Định

Quản Lý Và Trợ Lý Cửa Hàng(khu Vực Nam Định)

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh - Khu Vực Nam Định và Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - Nam Định

Trưởng ban kinh doanh, Giám sát kinh doanh khu vức

Nam Định

Trưởng ban kinh doanh, Giám sát kinh doanh khu vức

Nam Định

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc (Nam Định)

Mega Lifesciences ( Thailand) Ltd., - Nam Định

Công nhân dệt 16

Cong ty Co phan Thuy Dat - Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán Công ty CP Công nghệ số Bách Khoa BKC

Nam Định - 3.500.000₫ một tháng

NV Bán hàng Công ty CP Công nghệ số Bách Khoa BKC

Nam Định - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NƯỚC NGOÀI

Nam Định

Đại Diện Bán Hàng Công ty TNHH Bình An Sinh

Nam Định

Nhân viên kỹ thuật cong ty may TNHH Garnet Nam Dinh

Nam Định

500 công nhân Công ty Cổ phần Daum & Jungan

Nam Định - 5.000.000₫ một tháng

NV Kế toán Bán hàng Công ty CP Công nghệ số Bách Khoa BKC

Nam Định - 3.500.000₫ một tháng

Nhân viên kiếm hàng cong ty may TNHH Garnet Nam Dinh

Nam Định

Nhân viên kinh doanh công ty đầu tư tài chính chi nhánh nam định

Nam Định

Nhân viên bán hàng Công ty CP Công nghệ số Bách Khoa BKC

Nam Định - 3.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên TT Dược Phẩm - Kênh OTC

Nam Định

Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng nhân sự, quản lý giám sát bán hàng

Nam Định

trang:     1 | 2 | 3    >>