263  

việc làm van phong khu cong nghiep tại Hưng Yên

  

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Hưng Yên

Công nhân vận hành

Cong ty TNHH Tribeco Mien Bac - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành cần trục 28

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên

Tuyển Gấp Công Nhân Vận Hành Máy Tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Tp. HCM

Hưng Yên - Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Kĩ Thuật Vận Hành Máy Tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Tp. HCM

Bắc Ninh - Hưng Yên

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch tại Văn Giang - Hưng Yên

Hưng Yên

Thư Ký Văn Phòng

Hưng Yên

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch tại Văn Giang - Hưng Yên

FPT Telecom - Hưng Yên

Giám sát bán hàng khu vực

Hưng Yên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Khu Vực Cắt Định Hình Sản Phẩm

Hưng Yên

Homcredit Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khu Vực Hưng Yên, Nghệ An

Nghệ An - Hưng Yên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - *** Chuyên Viên Hệ Thống ISO

Cong Ty Co Phan GreenFeed Viet Nam - Chi Nhanh - Hưng Yên

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Chuyên Viên QA

Cong Ty Co Phan GreenFeed Viet Nam - Chi Nhanh - Hưng Yên

Kỹ sư thiết kế, quản lý thi công (tiếng Nhật N3)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Hưng Yên

Công nhân bảo trì điện,cơ

Cong ty Co phan Kim Tin Hung Yen - Hưng Yên

Công nhân Hàn, Gá, Lắp dựng

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh Công Ty Thành Viên

Hưng Yên

Giám Đốc Công Ty (Cơ khí)

Hưng Yên - 12.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Công Nghệ Hoá

Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>