157  

việc làm van phong khu cong nghiep tại Hưng Yên

  

Công Nhân May Công Nghiệp

Cong ty TNHH Linea Aqua Viet Nam - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chánh Văn Phòng - Trường THPT Đoàn Thị Điểm Ecopark

Hưng Yên

Homcredit Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khu Vực Hưng Yên, Nghệ An

Hưng Yên - Nghệ An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân cơ khí

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân đứng máy cắt CNC (cắt oxy gaz)

Cong ty Co phan Thuong mai, Tu van va Xay - Hưng Yên - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cơ khí chuyên ngành gia công áp lực- và chuyên ngành cắt gọt

Cong ty TNHH Phuc Ha - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên) 04

Hưng Yên

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Chuyên viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Hưng Yên

Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Hưng Yên

Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Chuyên Viên Kỹ Thuật Công Nghệ ( Làm Việc Tại Hưng Yên)

Tap Doan Tecomen - Hưng Yên

Công Nhân Cơ Điện

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kỹ thuật công nghệ (Máy sản xuất nhựa)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kỹ thuật công nghệ nhà máy (Làm về máy nhựa)

Tap doan TECOMEN - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Hưng Yên

Thư Ký - Ban Quản Lý Dự Án Công Trình Xây Dựng

Hưng Yên

Công Ty TNHH World Mold Tech tuyển phiên dịch tiếng nhật

Hưng Yên

Nhân viên phòng kiểm nghiệm - Lab assistant

Hải Dương - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>