186  

việc làm van phong khu cong nghiep tại Hưng Yên

  

Nhân viên Văn phòng

Hưng Yên

Nhân viên Văn phòng

Hưng Yên

Trưởng Phòng Điều Hành Văn Phòng

Hưng Yên

Trưởng Phòng Điều Hành Văn Phòng

Hưng Yên

CHÁNH VĂN PHÒNG

Hưng Yên

CHÁNH VĂN PHÒNG

Hưng Yên

Homcredit Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khu Vực Hưng Yên, Nghệ An

Nghệ An - Hưng Yên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật (CTV dạy học tại trường ĐH Nông nghiệp)

Cong Ty CP Hanoi Tie - Hưng Yên

Kỹ Sư (Cơ Khí)_ Mới Tốt Nghiệp/ 1 Năm Kinh Nghiệm

Hưng Yên - 400-700 $ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật (CTV dạy học tại trường ĐH Nông nghiệp)

Hà Nội - Hưng Yên

Tuyển Công Nhân Kỹ Thuật: 05 Người ( Nam )

Hưng Yên

Kỹ Sư Công Nghệ Hoá

Hưng Yên

Công Nhân Sản Xuất

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Gia Công Số

Hưng Yên - 900-1.500 $ một tháng

Công Nhân Cơ Điện

Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng

CONG TY CO PHAN NHUA OPEC - Hưng Yên

PHÓ PHÒNG LOGISTICS

Cong Ty TNHH Nong San Viet My - Hưng Yên

PHÓ PHÒNG LOGISTICS

Cong Ty TNHH Nong San Viet My - Hưng Yên

PHÓ PHÒNG LOGISTICS

Cong Ty TNHH Nong San Viet My - Hưng Yên

Dệt may - Trưởng Phòng Kinh Doanh

Cong ty Co phan Nhuom Ha Noi - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>