39  

việc làm van phong khu cong nghiep tại Bạc Liêu

  

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Cung Ứng Vật Tư

Cong ty TNHH Cong nghiep dien D.C.N - Bạc Liêu

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh Five Star Khu Vực Miền Tây

Bạc Liêu

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Quản Lý Thi Công Trên Toàn Quốc

Cong ty TNHH Cong nghiep dien D.C.N - Bạc Liêu

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Thi Công Trên Toàn Quốc

Cong ty TNHH Cong nghiep dien D.C.N - Bạc Liêu

Cán Bộ Kỹ Thuật Thi Công

Bạc Liêu

Nhân Viên Thi Công Bảo Trì

Bạc Liêu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Trưởng Phòng Thiết Kế Lập Dự Toán Đấu Thầu

Cong ty TNHH Cong nghiep dien D.C.N - Bạc Liêu

Xây dựng - Trưởng Phòng Thiết Kế Lập Dự Toán Đấu Thầu

Cong ty TNHH Cong nghiep dien D.C.N - Bạc Liêu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Trưởng Phòng Thiết Kế Lập Dự Toán Đấu Thầu

Cong ty TNHH Cong nghiep dien D.C.N - Bạc Liêu

Nhân sự - Trưởng / Phó Phòng Hành Chính - Tổng Hợp

Cong ty Co phan BIA Sai Gon BAC LIEU - Bạc Liêu

Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh

Bạc Liêu

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Kỹ Sư Điện

Cong ty TNHH Cong nghiep dien D.C.N - Bạc Liêu

Kho vận/Vật tư - Kỹ Sư Chỉ Huy Trưởng

Cong ty TNHH Cong nghiep dien D.C.N - Bạc Liêu

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Vận Hành Máy

Cong ty Co phan BIA Sai Gon BAC LIEU - Bạc Liêu

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Máy

Cong ty Co phan BIA Sai Gon BAC LIEU - Bạc Liêu

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kế Toán Kho

Cong ty Co phan BIA Sai Gon BAC LIEU - Bạc Liêu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Máy

Cong ty Co phan BIA Sai Gon BAC LIEU - Bạc Liêu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Vận Hành Trạm Thu Mua Nguyên Liệu

Vina Kraft Paper Co., Ltd. - Cần Thơ - Bạc Liêu

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Vận Hành Trạm Thu Mua Nguyên Liệu

Vina Kraft Paper Co., Ltd. - Cần Thơ - Bạc Liêu

trang:     1 | 2    >>