50169  

việc làm van phong du lich

  

Nhân viên văn phòng du lịch 20

Cong ty CP du lich Bostar - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Du Lịch Vận Chuyển

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Quản Lý Du Lịch Vận Chuyển

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng du lịch

Cong ty TNHH YouTrip - Hà Nội

Nhân viên văn phòng du lịch 13

Cong ty TNHH YouTrip - Hà Nội

Nhân viên văn phòng du lịch

Cong ty THHH Vinh Quang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Và Thực Tập Ngành Du Lịch

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Phó Phòng Kinh Doanh (Ngành Hàng Dịch Vụ Du Lịch)

CONG TY CP DU LICH VAN HOA SUOI TIEN - Hà Nội

Nhân viên phòng phát triển sản phẩm du lịch 30

Cong ty Du lich va The thao Viet Nam - - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng phát triển sản phẩm du lịch

Cong ty Du lich va The thao Viet Nam - - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm phòng kinh doanh du lịch

Cong ty co phan thuong mai dich vu du lich - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm phòng kinh doanh du lịch 22

Cong ty co phan thuong mai dich vu Du Lich - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh Du lịch

Cong ty du lich quoc te Ngoi Sao Moi - - Hà Nội

Trưởng phòng kinh doanh du lịch Nội địa (lương cao)

Cong ty du lich PANVIN TOURS - Hà Nội

Trưởng phòng kinh doanh du lịch

Cong ty co phan thuong mai dich vu Du Lich - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Phó phòng kinh doanh du lịch - Đồng Nai

Cong ty Co Phan DT TM DV Du lich Dat - Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh du lịch

CONG TY TNHH DU LICH SOHA - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng phòng điều hành du lịch Inbound

Cong ty CP du lịch Duòng Viẹt - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Dịch Vụ Du Lịch

Cong Ty TNHH MTV Dich Vu Van Chuyen The Gioi - Tp Hồ Chí Minh

Phó Phòng Kinh Doanh Du Lịch

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>