18715  

việc làm van phong biet tieng trung

  

Nhân viên hành chính, văn phòng biết tiếng trung

Cong ty Co Phan Thuong Mai & Phat Trien Van - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung và tiếng Hàn

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung và tiếng Hàn

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nhân viên văn phòng biết tiếng TRung

Cong ty TNHH XNK May moc thiet bi Hoa Thanh - Hà Nội

Trợ lý văn phòng ( Biết Tiếng Trung)

Hà Tĩnh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Thư kí văn phòng biết tiếng trung

Cong ty TNHH vat tu in an Nhan Dat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng/ trợ lý biết tiếng Trung

Cong ty TNHH YOUNG FAST OPTOELECTRONICS Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng ưu tiên biết tiếng Trung hoặc học Luật

Kim Tuong - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH may cong trinh K va C Viet - Hà Nội

Nhân viên văn phòng (Biết tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Phat trien cong nghe 10+3 Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng - ưu tiên biết tiếng Trung

Cong ty TNHH CNBM Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH My Pham The Gia - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Cong ty TNHH may cong trinh K va C Viet - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH noi that Kim Hoang Gia - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Tam Sinh YOFOTO Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên Lễ tân- Hành chính văn phòng biết tiếng Trung

Wisdom Vina Co.,Ltd - Hà Nội

Nhân viên nhân sự văn phòng biết thành thạo tiếng Trung

Cong ty Co phan Viet Ha Ha Tinh - Chi - Hà Nội

Nhân viên Phiên dịch và văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Hong Mon - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>