18813  

việc làm van phong biet tieng trung

  

Nhân viên hành chính, văn phòng biết tiếng trung

Cong ty Co Phan Thuong Mai & Phat Trien Van - Hà Nội

Nam Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Tĩnh

Nam Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Tĩnh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Tĩnh

Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh làm việc tại văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Cong nghiep - Hà Nội

Nhân viên văn phòng (Biết Tiếng Trung/Tiếng Anh)

Cong ty TNHH MTV J And J FASHION - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung và tiếng Hàn

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung và tiếng Hàn

Cong ty TNHH Gang Thep Hung Nghiep Formosa Ha Tinh - Hà Tĩnh

Nhân viên văn phòng (Biết tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Phat trien cong nghe 10+3 Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng/ trợ lý biết tiếng Trung

Cong ty TNHH YOUNG FAST OPTOELECTRONICS Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Tam Sinh YOFOTO Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH noi that Kim Hoang Gia - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết tiếng TRung

Cong ty TNHH XNK May moc thiet bi Hoa Thanh - Hà Nội

Nhân viên văn phòng/ trợ lý biết tiếng Trung

Cong ty TNHH YOUNG FAST OPTOELECTRONICS Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý văn phòng ( Biết Tiếng Trung)

Hà Tĩnh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty co phan xay dung va phat trien nhan - Hà Nội

Chuyên viên hành chính văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Tam Sinh YOFOTO Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên Phiên dịch và văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Hong Mon - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>