14484  

việc làm van phong biet tieng trung

  

Trợ lý văn phòng biết tiếng Trung 08

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Quan Phong - Hà Nội

Trợ lý văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Quan Phong - Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong Ty TNHH Tu Van Hang Sinh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong Ty Co Phan Van Tai Thuong Mai Va Du - Hà Nội

Nhân viên văn phòng (biết tiếng Trung) 14

Cong ty Icc Ha Noi - Hà Nội - Thanh Hóa

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung và tiếng nhật

Cong ty TNHH mau dich quoc te Vipex - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nam

Trợ Lý Văn Phòng (Biết Tiếng Trung)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Trưởng Phòng Thu Mua Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Det Dai Nguyen (Viet Nam) - Hà Nam

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung Tại Hà Nội

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung Tại Hà Nội

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Hac Mieu - Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng/Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Cong ty Yi Yang - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng/Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>