26911  

việc làm van hanh may

  

Nhân viên vận hành trung tâm máy

Chi nhanh Cong ty Co phan may Song Hong - - Hưng Yên

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Bảo Hành, Bảo Trì Máy Móc ($415 ~ )

Cong Ty Nhat Chuyen Cung Cap May Moc, Thiet Bi - Hà Nội - 415 $ một tháng

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Hàng Thang Máy

Cong Ty Co Phan Thang May HT - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy

Cong ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên May Mẫu

CONG TY TNHH MTV SANG TAO VA NHAN VAN - Việt Nam

Trang thiết bị công nghiệp - Vận Hành Máy Cho Xưởng Sản Xuất Dược

Cong Ty Vang Bac Da Quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Vận Hành Máy Cho Xưởng Sản Xuất Dược

Cong Ty Vang Bac Da Quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Máy Phay, Tiện Cơ

Cong ty TNHH Thiet Ke Che Tao Nhat Minh - Bình Dương

Dệt may - Thợ Vận Hành Máy In (Lao Động Phổ Thông)

CONG TY TNHH MTV DV-TM DOAI PHU - Tp Hồ Chí Minh - 5.420.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy CNC, LAZE

Cong ty TNHH Anh sang Tien Du - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy

Cong ty TNHH SX TM A Kim - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc

Đồng Nai

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc

Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Máy

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy Phòng Thổi Chai

Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Máy Đóng Thùng

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy Phòng Thổi Chai

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Vận Hành Máy

CHI NHANH CONG TY PEPSICO VIET NAM TAI THANH PHO - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>