35906  

việc làm van hanh may

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh Thang Máy

Cong Ty Co Phan Dien May Nam An - Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH Che Tao Tao May Duoc Pham Tien - Việt Nam

Nhân Viên Vận Hành Máy

Cong Ty Co Phan Nhua Bao Van - Việt Nam

Dầu khí/Địa chất - Cn Vân Hành Máy Cnc

Cong ty TNHH Dich Vu va Thuong Mai Van Nam - Bà Rịa - Vũng Tàu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình Phay Và Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH May Loc Nuoc Truong Tien - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Thuật Viên Máy Dập ( Bình Dương )

Cong ty TNHH Tu Van Hang Sinh - Bình Dương

Công nhân vận hành máy may kiêm phụ trách xuỏng(gần khu CN Quang Minh)

Cong ty Co phan Quang Tien - Hà Nội

Công nhân vận hành máy in ống đồng

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh

Vận hành máy sấy và máy ép

Cong ty TNHH CNN VINA - Bình Phước

Vận hành máy sấy và máy ép

Cong ty TNHH CNN VINA - Bình Phước

Công nhân vận hành máy may kiêm phụ trách xuỏng(gần khu CN Quang Minh)

Cong ty Co phan Quang Tien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy phay, ma'y tiện CNC

Cong ty TNHH Tinh Minh - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát vận hành máy sấy và máy ép 20

Cong ty TNHH CNN VINA - Bình Phước

Quản lý vận hành máy sấy - máy ép viên nén mùn cưa

Cong ty TNHH CNN VINA - Bình Phước

Công nhân vận hành máy may kiêm phụ trách xuỏng(gần khu CN Quang Minh)

Cong ty Co phan Quang Tien - Hà Nội

Công nhân vận hành máy may kiêm phụ trách xuỏng(gần khu CN Quang Minh)

Cong ty Co phan Quang Tien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy phay, ma'y tiện CNC

Cong ty TNHH Tinh Minh - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân vận hành máy in ống đồng

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Tan Phu Hung - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy phay, ma'y tiện CNC

Cong ty TNHH Tinh Minh - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý vận hành máy sấy - máy ép viên nén mùn cưa

Cong ty TNHH CNN VINA - Bình Phước

trang:     1 | 2 | 3    >>