22271  

việc làm van hanh may

  

Nhân viên vận hành máy cắt Plasma 03

Cong ty TNHH che tao may duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy cắt Plasma

Cong ty TNHH che tao may duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy

Cong ty TNHH che tao may duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy 29

Cong ty TNHH Che Tao may Duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy phay CNC 15

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng Cắt / Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Tuyển Nhân Viên Vận Hành Máy - Nhà Máy Sản Xuất Ống Nhựa Phú Tài

Nha May San Xuat Ong Nhua Phu Tai - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kỹ Sư Bảo Hành, Bảo Trì Máy Móc ($415 ~ )

Cong Ty Nhat Chuyen Cung Cap May Moc, Thiet Bi - Hà Nội - 415 $ một tháng

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy

Cong ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên May Mẫu

CONG TY TNHH MTV SANG TAO VA NHAN VAN - Việt Nam

Nhân Viên Vận Hành Máy Cắt ( Cắt Dây, Bắn Điện )

Nidec Copal Precision VN - Tp Hồ Chí Minh

Vận Hành Máy

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư vận hành trong nhà máy nhuộm, dệt

Binh Duong FSC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Cong ty CP Vat Lieu Xay Dung Secoin - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty TNHH co khi va thuong mai Nhat Tinh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy tiện cơ 03

Cong ty TNHH co khi chinh xac Denko Viet Nam - Hà Nội

Kỹ sư vận hành trong nhà máy nhuộm, dệt 03

Binh Duong FSC - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>