29062  

việc làm van hanh may

  

Nhân Viên Vận Hành Máy Phay CNC

Cong Ty TNHH Che Tao Tao May Duoc Pham Tien - Việt Nam

Vận hành máy dệt, máy canh, máy hồ

Cong ty co phan det may Quang Phu - Đồng Nai

CN vận hành máy in Offset (6 màu)

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH che tao may duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân vận hành máy tiện cơ

Cong ty TNHH che tao may duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân vận hành máy nhuộm Mobin

Cong ty TNHH Chi may Tuan Hong - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy tiện, máy phay

Cong ty tnhh che tao may Vima - Long An

Nhân viên vận hành máy đột CNC

Cong ty TNHH Thang may Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân vận hành máy tiện CNC

Cong ty TNHH che tao may duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân vận hành máy Cắt Uốn tạo hình cơ khí

Cong ty TNHH che tao may duoc pham Tien Tuan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Vận hành các máy sau in

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy in Offset

Nha may In Viettel - Tap doan Vien thong Quan - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân vận hành máy phay CNC

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh

Vận hành máy dệt, máy canh, máy hồ 12

Cong ty co phan det may Quang Phu - Đồng Nai

Vận hành máy phay CNC. 26

Cong ty TNHH Co Khi Che Tao May Phuong Dong - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Thợ Máy May Công Nghiệp

Cong ty TNHH may Vinatex Bong Son - Bình Định

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng May

Cong ty TNHH May Keiko Viet Nam - Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy Nhuộm 27

Cong ty CP Chi May Phong Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên vận hành máy CNC

Cong ty CP Tu van va To chuc Bieu dien - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy

Cong Ty CP Nhua Bao Van - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>