5110  

việc làm van hanh lo hoi

  

Công nhân vận hành lò hơi 26

Cong Ty TNHH Dien Hoi Cong Nghiep Tin Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ vận hành lò hơi 26

Cong Ty TNHH Dien Hoi Cong Nghiep Tin Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ vận hành lò hơi

Cong Ty TNHH Dien Hoi Cong Nghiep Tin Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành lò hơi

Cong Ty TNHH Dien Hoi Cong Nghiep Tin Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi

Cong ty Co phan Gang tay Nam Viet - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Cơ Điện (Vận Hành Lò Hơi Đốt Than)

CONG TY TNHH HOAN VU V.N - Huế - Tân An

Nhân viên vận hành lò hơi 21

Cong ty Lien Doanh Austfeed Viet Nam - Hà Nội

Công nhân vận hành lò hơi

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI

Hậu Giang

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI

Đồng Nai

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI

Việt Nam

Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi - Cơ Điện

Hà Nội

Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi

Bắc Ninh - 3.500.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành lò hơi

Cong ty Co phan Thuc an Chan nuoi Spotlight - Đồng Tháp

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống Nén Khí-Lò Hơi

Đông Nam Bộ

Kĩ sư vận hành lò hơi - Lào

Cong ty Co phan Viet Dutch Quoc te - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành lò hơi

CONG TY CO PHAN GANG VIET - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kĩ sư vận hành lò hơi - làm tại Lào

Cong ty Co phan Viet Dutch Quoc te - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>