Việc làm tuyen vien chuc tại Yên Bái

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 19 trong 19 việc làm  

Tuyển lao động phổ thông bán xăng dầu chi nhánh Yên Bái

Yên Bái - 8.000.000-9.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy Tại Yên Bái

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng [ Điện Máy Trần Anh Yên Bái ]

Yên Bái

Trưởng Phòng Hậu Cần

Yên Bái

Trưởng ca nhà sách (Chi nhánh Yên Bái)

Yên Bái

Trưởng ca nhà sách (Chi nhánh Yên Bái)

Tieng Viet - Yên Bái

Trưởng Ca Nhà Sách (Chi Nhánh Yên Bái)

Yên Bái

Cửa Hàng Trưởng Nhà Sách (Chi Nhánh Yên Bái)

Yên Bái

Cửa hàng trưởng Nhà sách (chi nhánh Yên Bái)

Tieng Viet - Yên Bái

Cửa hàng trưởng Nhà sách (chi nhánh Yên Bái)

Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng - Kênh GT Khu Vực Yên Bái

Tieng Viet - Yên Bái - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Kênh GT Khu Vực Yên Bái

Yên Bái - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc ( Quảng Ninh, Yên Bái)

Quảng Ninh - Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng Miền Bắc ( Sơn La, Vĩnh Phúc, Yên Bái)

Vĩnh Phúc - Yên Bái

Giám Sát Bán Hàng Miền Bắc ( Sơn La, Vĩnh Phúc, Yên Bái)

Vĩnh Phúc - Yên Bái

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Bắc ( Quảng Ninh, Yên Bái)

Quảng Ninh - Yên Bái - 15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Yên Bái

Tieng Viet - Yên Bái - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Yên Bái - Tổ Trưởng Khách Hàng

Yên Bái

Quản đốc sản xuất

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng