18  

việc làm tuyen vien chuc tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

FPT Telecom chi nhánh Yên Bái tuyển Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Yên Bái

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc, hiệu thuốc

Cong ty CPTM Eupharma - Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - FPT Telecom chi nhánh Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Phòng Đào Tạo (nhân bản)

Cong ty CP Giao Duc Dai Duong - Lào Cai - Yên Bái

Nhân viên-Kiểm ngân

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Yên Bái

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 27

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Phó trưởng văn phòng đại diện

Cong ty CP Giao duc Dai Duong - Lào Cai - Yên Bái

Đại lý kiêm TDV các tỉnh Phía Bắc

CONG TY CO PHAN HOA DUOC - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Yên Bái

Yên Bái

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Yên Bái

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Yên Bái

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Yên Bái

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Yên Bái

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Yên Bái

Yên Bái

Quản Lý Dự Án , Kiêm Lái Xe

Yên Bái

Kỹ Sư Xây Dựng

Hà Nội - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 01

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Định 20

Lào Cai - Yên Bái - 8.000.000₫ một tháng