10  

việc làm tuyen vien chuc tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật ICT -- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh tư vấn du học

Cong ty co phan dau tu va Phat trien Thuong - Yên Bái - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thủ kho cửa hàng ICT ----- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

EX - IM MANAGER

Yên Bái

ADM - HR MANAGER

Yên Bái

ACC MANAGER

Yên Bái

Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái

Lào Cai - Yên Bái

Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh, Lào Cai, Yên Bái

Lào Cai - Yên Bái

Đại lý kiêm TDV các tỉnh Phía Bắc

CONG TY CO PHAN HOA DUOC - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng - dự án

Hà Nội - Yên Bái