12  

việc làm tuyen truong chi nhanh tại Long Xuyên

  

Technical Staff (Agricultural Machinery)-In Ho Chi Minh & Long Xuyen

Tp Hồ Chí Minh - Long Xuyên

Technical Staff (Agricultural Machinery)-In Ho Chi Minh & Long Xuyen

Tp Hồ Chí Minh - Long Xuyên

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Long Xuyên, An Giang - HCM)

Long Xuyên

Trưởng Phòng Kinh Doanh (Long Xuyên, An Giang - HCM)

Long Xuyên

Trưởng Nhóm Bán Hàng Tỉnh

Long Xuyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Long Xuyên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Trưởng Nhóm Bán Hàng Các Tỉnh Miền Tây

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Long Xuyên, An Giang

Long Xuyên

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Long Xuyên, An Giang

Long Xuyên

Quản lý

Cong ty TNHH MTV Song Thoai - Long Xuyên

Quan hệ đối ngoại - Tư Vấn Viên Tài Chính

Cong ty TNHH Manulife (Viet Nam) - Long Xuyên - 3.000.000₫ một tháng