8  

việc làm tuyen truong chi nhanh tại Long Xuyên

  

Trưởng Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Môi Trường

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng thời trang cao cấp 16

Cong ty CP Du Kim - Chi nhanh HCM - Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Viên nơi làm việc Long Xuyên - Fpt Telecom An Giang

FPT Telecom - Long Xuyên

Tư Vấn Viên Tài Chính

Long Xuyên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng