9  

việc làm tuyen truong chi nhanh tại Long Xuyên

  

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

Long Xuyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KHO - THỦ KHO (LONG XUYÊN)

Long Xuyên - 3.500.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe Tải

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng

Long Xuyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Thái Bình - Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tư Vấn Đào Tạo

Long Xuyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên

Giám Sát Kinh Doanh

Long Xuyên