10  

việc làm tuyen truong chi nhanh tại Long Xuyên

  

Quản Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Long Xuyên

Long Xuyên

Quản Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Long Xuyên

Cong Ty TNHH My Pham LG VINA - Long Xuyên

Quản Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Long Xuyên

Long Xuyên

Nhân Viên Thị Trường

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Trưởng Nhóm Bán Hàng Các Tỉnh Miền Tây

Cong Ty TNHH MTV Thien Tu - Long Xuyên - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Viên Nơi Làm Việc Long Xuyên - Fpt Telecom An Giang

FPT Telecom - Long Xuyên

Quan hệ đối ngoại - Tư Vấn Viên Tài Chính

Cong ty TNHH Manulife (Viet Nam) - Long Xuyên - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng