58  

việc làm tuyen truc tong dai tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Trực Tông Đài Taxi

Bắc Giang

Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Bắc Giang

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh

Bắc Giang

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng

Bắc Giang

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Khu Vực

Bắc Giang

Thư Ký - Trợ Lý Kinh Doanh

Bắc Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

CHI NHÁNH BẮC GIANG-CTY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Tự Động

Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành

Bắc Giang

Tổ Trưởng Sản Xuất

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường

Bắc Giang

Giảng Viên Dạy Kế Toán Thực Tế

Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Gia Công, Kế Hoạch Sản Xuất 17

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>