22641  

việc làm tuyen truc tong dai

  

Tuyển 50 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 100 nhân viên trực tổng đài Viettel 26

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 50 nhân viên trực tổng đài Viettel 26

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 50 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 50 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 50 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 50 nhân viên trực tổng đài Viettel 20

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 100 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 100 nhân viên trực tổng đài Viettel 19

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 100 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên trực tổng đài Viettel 19

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển tư vấn viên trực tổng đài Viettel

Việt Nam - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển 100 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 100 nhân viên trực tổng đài Viettel 16

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển 100 nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên trực tổng đài Viettel 12

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên trực tổng đài Viettel

Hà Nội - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên trực tổng đài Viettel (Khu CNC Hòa Lạc)

CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG KIM CUONG - Hà Nội

Tuyển nhân viên trực tổng đài

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>