647  

việc làm tuyen trinh duoc vien tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tuyển Trình Dược Viên Tại Thanh Hóa

Cong ty CPTM Duoc va TBYT Mien Trung - Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Tại Thanh Hóa

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên OTC

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên (Tuyến huyện tỉnh Thanh Hóa)

Cong ty Co phan Dau tu Kim Long - Thanh Hóa

Trình dược viên (Tuyến huyện tỉnh Thanh Hóa)

Cong ty Co phan Dau tu Kim Long - Thanh Hóa

Trình dược viên Thanh Hóa , Ninh Bình

Cong ty CP duoc pham Ha Tay - Ninh Bình - Thanh Hóa

Trình dược viên OTC làm việc tại Thanh Hóa, Nghệ An

Cong ty Co phan duoc pham Tien Loc - Thanh Hóa - Nghệ An

Trình dược viên otc

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Tỉnh Thanh Hóa- Nghệ An

Cong ty Co Phan Duoc Pham 44 - Nghệ An - Thanh Hóa

Trình dược viên các tỉnh Cao Bằng, Thanh Hóa

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - Thanh Hóa - 6.000.000₫ một tháng

Trình dược viên ETC

Cong ty CP cong nghe hoa duoc quoc te Tay - Thanh Hóa

Trình dược viên

Cong ty co phan Nam Duoc - Thanh Hóa

Trình dược viên OTC nghệ an, Thanh hoá

Cong ty CPTM Duoc Dong Bac - Thanh Hóa - Nghệ An

Trình dược viên

Cong ty TM Duoc Pham Phan Nam - Thanh Hóa

Trình dược viên OTC

Cong ty CP Duoc pham Linh Dat - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên otc Thanh Hóa

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý Trình dược viên khu vực Bắc Miền Trung

Cong ty TNHH Thuong mai & Duoc Pham Hung Viet - Thanh Hóa - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc pham Gia Minh - Thanh Hóa

Trình dược viên KV Thanh Hóa

Cong ty co phan thuong mai va duoc pham Nam - Thanh Hóa

Trình dược viên ETC Thanh Hóa

Cong ty CP cong nghe hoa duoc quoc te Tay - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>