715  

việc làm tuyen trinh duoc vien tại Cần Thơ

  

Tuyển Trình Dược Viên Làm Việc Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Tuyển (gấp) Trình Dược Viên, Nhân Viên Bán Hàng Tỉnh Cần Thơ

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển (Gấp) Trình Dược Viên, Nhân Viên Bán Hàng Tỉnh Cần Thơ

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Tại Cần Thơ, An Giang

Cần Thơ - An Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty TNHH Duoc pham Chau Hai - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty Co Phan Duoc Pham Thien Minh Phuc - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược viên và Cộng Tác Viên

DNTN Dong Duoc DAN LOI - Cần Thơ

Trình dược viên kênh OTC

CP Vinapharm - Cần Thơ - 7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Trình Dược Viên 13

CONG TY TNHH VITAMART - Cần Thơ

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Starphar - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Starphar - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên - Cần Thơ 27

Cong ty TNHH Starphar - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên kênh OTC

CP Vinapharm - Cần Thơ - 7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên & Cộng tác viên

CONG TY TNHH MTV XNK CA HEO XANH - Cần Thơ

TRÌNH DƯỢC VIÊN

Cong ty TNHH Wonder Life - Cần Thơ

Trình Dược Viên/ Nhân Viên Kinh Doanh

Cần Thơ - 5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cần Thơ

Trình Dược Viên

Cần Thơ

Trình Dược Viên

Cần Thơ

Nhân viên kinh doanh - trình dược viên

Cong ty TNHH Vinamask - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>