120245  

việc làm tuyen trinh duoc vien

  

Tuyển gấp Trình dược viên tại Hà Nội

Cong ty TNHH Kinh Doanh Duoc Thien Thanh - Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên

Cong ty TNHH Kinh doanh Duoc Thien Thanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Địa Bàn Hà Nội (tuyển gấp)

Cong ty co phan Nam Duoc - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC Địa Bàn Hà Nội (tuyển gấp)

Cong ty co phan Nam Duoc - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển trình dược viên tại Huế

TNHH KD Duoc Thien Thanh - Huế - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển trình dược viên tại Hà Nội

TNHH KD Duoc Thien Thanh - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển trình dược viên tại Nghệ An

TNHH KD Duoc Thien Thanh - Nghệ An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển trình dược viên tại Đà Nẵng

TNHH KD Duoc Thien Thanh - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển trình dược viên tại Huế, Nghệ An

TNHH KD Duoc Thien Thanh - Huế - Nghệ An - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên

Cong ty TNHH DUOC PHAM NAM PHU THINH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

VP Dai dien Cong ty TNHH Duoc pham Medipal - - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

VP Dai dien Cong ty TNHH Duoc pham Medipal - - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Trình Dược Viên

VP Dai dien Cong ty TNHH Duoc pham Medipal - - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Khu Vực Nam Định, Hà Nam

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Nam Định - Hà Nam - 10.000.000₫ một tháng

Vị trí tuyển dụng 10 Trình Dược Viên Tại Hà Nội ngày27/11/2015

Hà Nội

Tuyển gấp Trình dược viên tại Hà Nội

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp Trình dược viên tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Trình Dược Viên OTC Hà Nội Tâm Huyết

Cong ty TNHH Thuong mai va Cong nghe Ha Minh - Hà Nội

Tuyển Dụng Trình Dược Viên OTC Hà Nội Tâm Huyết

Cong ty TNHH Thuong mai va Cong nghe Ha Minh - Hà Nội

(Tuyển Gấp) Trình Dược Viên OTC tại TP. HCM VÀ CÁC TỈNH

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>