387  

việc làm tuyen thuy loi tại Bắc Trung Bộ

  

Cần tuyển gấp 02 Kỹ sư GIAO THÔNG hoặc THỦY LỢI

Vinh

Tuyển kỹ sư giao thông, Thủy lợi

Tong cong ty BDS Dong A - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ Sư Giao Thông, Thủy Lợi

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển Kĩ Sư Thủy Lợi

CONG TY CO PHAN TAY AN - Nghệ An - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Kĩ Sư Thủy Lợi

> CONG TY CO PHAN TAY AN - Nghệ An - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyễn Kĩ Sư Giao Thông

> CONG TY CO PHAN TAY AN - Nghệ An - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển kỹ sư giám sát CT giao thông thủy lợi

Nghệ An

Tuyển dụng kỹ sư thủy lợi

Hà Tĩnh

Tuyển kỹ su thủy lợi

Hà Tĩnh

tuyển kỹ sư xây dựng, thủy lợi

Hà Tĩnh

Kỹ Sư Công Trình Thủy Lợi

Nghệ An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cầu Đường, Thủy Lợi

Vinh

Kỹ Sư Cầu Đường, Thủy Lợi

Vinh

Kỹ Sư Thủy Lợi

Hà Tĩnh

Kỹ Sư Thủy Lợi

Hà Tĩnh

Cán bộ Tư vấn giám sát Thủy lợi

Cong ty co phan Tu van Xay dung Linh Gia - Thanh Hóa

Kỹ sư thủy lợi

Tong cong ty co phan Thanh Trung - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thủy Lợi

Thanh Hóa

Kỹ Sư Công Trình Thủy Lợi

Thanh Hóa

Kỹ Sư Thủy Lợi

Hà Tĩnh

trang:     1 | 2 | 3    >>