68  

việc làm tuyen tho han tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển gấp thợ hàn, thợ lắp, thợ phụ cơ khí công trình Bắc Giang

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bắc Giang

Thợ điện

Cong ty TNHH Abrasives Viet Nam - Bắc Giang

Thợ hàn

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bắc Giang

Thợ lắp

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bắc Giang

Thợ điện

Cong ty TNHH VIMARK - Bắc Giang

Thợ cơ khí

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Sen Ho - Bắc Giang

Thợ hàn 3G, thợ lắp, thợ phụ

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bắc Giang

Thợ hàn,thợ phụ cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bắc Giang

Thợ cơ khí

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Sen Ho - Bắc Giang

Thợ cơ khí, hoặc thợ điện

Cong ty co phan Trung Tin - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ hàn 6G hàn ống áp lực, thợ lắp đặt ống

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bắc Giang

Công nhân hàn, thợ tiện, thợ nguội

Cong ty CP Xay lap va Ket cau Thep Le - Bắc Giang

Thợ lắp ống công nghệ

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bắc Giang

Thợ hàn 6G, thợ lắp

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bắc Giang

Thợ hàn, thợ lắp, thợ phụ cơ khí

Cong ty TNHH Co Khi Ky Thuat Rong Viet - Bắc Giang

Thợ chạy máy in offset lương cao

Cong ty vat lieu in an Nhan Dat - Bắc Giang

Thợ Sửa Máy May Công Nghiệp

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thợ lái máy ủi, máy xúc đào, máy lu 25

Cong ty CP Xay dung so 12 - Vinaconex - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Khoan Nổ Mìn

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thọ Gò Hàn, Thợ Sơn Ô Tô

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>