7697  

việc làm tuyen tho dien tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển thợ có tay nghề điện tử - điện lạnh

cong ty TNHH Dien dien tu Tung son - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ chính, thợ phụ học việc điện lạnh tại Hà Nội

Hà Nội

Tuyển thợ sửa chữa điện thoại lương cao

Hà Nội

Tuyển gấp 10 thợ điện lạnh Hà Nội

Hà Nội

Tuyển thợ SC ô tô. Thợ Máy - Gầm - Điện

Hà Nội

Cần tuyển gấp 10 thợ điện lạnh

Hà Nội

Cần tuyển gấp 10 thợ điện lạnh

Hà Nội

Tuyển thợ Máy - Gầm - Điện - Điện Lạnh Giỏi

Hà Nội

Cần tuyển thợ điện lạnh, phụ việc, lý lịch rõ ràng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần tuyển thợ điện lạnh có tay nghề cao

Hà Nội

Tuyển thợ phụ điện, điện lạnh

Hà Nội

Cần tuyển thợ điện lạnh có tay nghề cao, phụ việc

Hà Nội

Tuyển thợ sửa điện thoại di động, kiêm bán hàng

Hà Nội

Tuyển thợ sửa chữa ô tô Máy - Gầm - Điện Giỏi

Hà Nội

Cần tuyển thợ điện lạnh có tay nghề cao, phụ việc

Hà Nội

Cần tuyển thợ điện lạnh có tay nghề cao, phụ việc

Hà Nội

Cần tuyển thợ điện lạnh

Hà Nội

Cần tuyển gấp 05 thợ điện tử điện lạnh

Hà Nội

Tuyển gấp thợ sửa chữa điện thoại di động có kn

Hà Nội

Tuyển gấp 05 thợ điện tử, điện lạnh, thợ phụ

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>