223  

việc làm tuyen tai xe tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TUYỂN DỤNG - 03 Tài xế: ( nam )

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài xế

Cần Thơ - 3.500.000₫ một tháng

Tài Xế

Cần Thơ - 3.200.000-3.500.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

Cần Thơ

Tài xế Công ty bằng B2

Cong ty CP Duoc Pham Viet Nam- Van phong Dai - Cần Thơ

Tài xế xe đưa rước nhân viên

Cong Ty TNHH Tan Tien - Cần Thơ

Tài xế

Cong Ty Co Phan Dich Vu Phan Phoi Mekong - Cần Thơ

Nhân viên lái xe làm việc tại Cần Thơ

Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe làm việc tại Cần Thơ

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng cầu đường-Kỹ sư xây dựng-Tài xế xe tải

Cần Thơ

Tài xế xe tải

Cần Thơ

Nhân viên lái xe tải

Cần Thơ

Tài xế

Cần Thơ - 3.800.000₫ một tháng

TÀI XẾ

Cần Thơ

Tài xế xe du lịch

Cần Thơ

Nhân viên Tài xế

Cần Thơ

Nhân viên Tài xế

Cần Thơ

Nhân viên Tài xế : 2 người Lái xe 4 chổ

Cần Thơ

Nhân viên Tài xế : 2 người Lái xe 4 chổ

Cần Thơ

Nhân viên tài xế giao hàng

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>