193  

việc làm tuyen tai xe tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Happy taxi tuyển dụng tài xế lái xe taxi

Cần Thơ

Tuyển Tài Xế Bán Hàng (làm Việc Tại Cần Thơ + Phụ Cận)

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tài xế xe (Kiêm NV Cung ứng vật tư)

Cong ty TNHH Hung Lam - Cần Thơ

Tài xế xe đưa rước nhân viên

Cong ty TNHH Tan Tien - Cần Thơ

Nhân viên tài xế xe ( Kiêm NV Cung ứng vật tư)

Cong ty TNHH Hung Lam - Cần Thơ

Nhân viên tài xế xe

Cong ty TNHH Hung Lam - Cần Thơ

Nhân viên tài xế

Cong ty Co Phan MERAP - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Xế

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải

CONG TY TNHH MTV DC - Cần Thơ

Tài Xế Riêng

Cần Thơ

Lao Động Phổ Thông, Tài Xế Lương Từ 3-3,5tr

Cần Thơ - 3.000.000₫ một tháng

Tài Xế

Cần Thơ

Tài Xế Lái Xe

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Xế Xe

Cần Thơ

Tài Xế Công Ty Bằng B2

Cần Thơ

Nhân Viên Lái Xe Xúc Bánh Lốp - Tại Cảng Cái Cui, Cần Thơ

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN TÀI XẾ

CONG TY CO PHAN CONG NGHE XANH 3N - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Tài xế

Cong Ty TNHH MTV XD DV TRINH NGUYEN - Cần Thơ

Tài xế

CONG TY CP DAU TU - DIA OC HOANG QUAN - Cần Thơ

TÀI XẾ

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>