1183  

việc làm tuyen tai xe tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển tài xế xe

Bình Dương

Tài Xế Container Bằng Fc - Tuyến

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tài Xế Container Bằng Fc - Tuyến

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Tài Xế Container Bằng Fc - Tuyến Cảng Miền Nam - Bình Dương

Indo Trans Logistics - Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Xế

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe 7 Chổ - (Biết tiếng Hoa)

Bình Dương

Tài Xế Xe Nâng

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài Xế Fc - Lương Theo Sản Lượng

Bình Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Tải

Tieng Viet - Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế

CTY TNHH TM VA KY THUAT THAI BINH - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Cuốc

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Cuốc

Tieng Viet - Bình Dương

Tài Xế Xe Nâng

Bình Dương

Tài Xế (kiêm Nhân Viên Cơ Động)

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tài Xế Xe Nâng

Cong ty TNHH DB Schenker Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tài Xế Xe Nâng

Cong ty TNHH DB Schenker Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Tài Xế Xe Nâng

Cong ty TNHH DB Schenker Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế

Bình Dương

Tài Xế Xe 29 Chỗ

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>