644  

việc làm tuyen tai xe tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Cần tuyển gấp tài xế xe tải nhẹ (2.5T)

Cong ty co phan Da Son - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần tuyển tài xế xe cẩu thùng

Bình Dương

Tài xế lái xe du lịch và xe tải 05

Cong ty van tai TNHH MTV AN THY - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải giao hàng. 05

Cong ty van tai TNHH MTV AN THY - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ xe tải nhẹ 05

Cong Ty TNHH TM DV Van Tai Truong Son - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải 16

Cong ty TNHH Van Tai Phuong Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế lái FC 16

Cong ty Co Phan Van Tai va Thuong Mai Quoc - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải giao hàng 16

Cong ty TNHH Van Tai Phuong Nam - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế

Cong ty Co Phan Van Tai va Thuong Mai Quoc - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ xe tải nhẹ

Cong ty TNHH - DV - MTV Thanh Thanh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TÀI XẾ XE ÔTÔ & TÀI XẾ LÁI XE XÚC LẬT

Cong ty CP Vat Lieu Xay Dung Secoin - Bình Dương

Tài Xế Lái Xe

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe nâng 02

Cong ty TNHH MTV Thuong Mai Dong Tam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

TÀI XẾ XE ÔTÔ & TÀI XẾ LÁI XE XÚC LẬT

Bình Dương

Tài xế bằng B2 và C 01

He thong nha hang khach san 24h - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế xe du lịch 01

Cong ty Co Phan San Xuat Va Xuat Khau Cao - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe tải 5 tấn từ 35 đến 45 tuổi 30

Cong ty TNHH Long Van NTV - Bình Dương

Tài xế xe (4- 9 chỗ) 29

Cong ty Co phan thep Nam Kim - Bình Dương

Tài xế lái xe du lịch 29

Cong ty TNHH Hiep Thanh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế xe container 29

Cong ty TNHH TM DV Hang hoa A.N.C - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>