18  

việc làm tuyen tai xe tại An Giang

  

Tài Xế Lái Xe Tải

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Telecom An Giang tuyển dụng Nhân viên Thu cước tại Long Xuyên

Long Xuyên

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh miền Tây 25

Cong Ty Tai Chinh TNHH Mot Thanh Vien Home Credit - An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho - Thủ Kho

An Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kĩ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

An Giang - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Châu Đốc

An Giang

Nhân viên kỹ thuật vận chuyển giao lắp đặt

An Giang

GIÁM SÁT BÁN HÀNG TIỀM NĂNG

Cần Thơ - An Giang

Trợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Cần Thơ - An Giang

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

An Giang

Nhân Viên Giao Hàng

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Tiếp Thị Nhà Phân Phối Unilever - An Giang - Cần Thơ

Cần Thơ - An Giang - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực (4 Người)

Long Xuyên

Nhân Viên Khảo Sát Thị Trường

An Giang - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

CONG TY CP CONG NGHE T.N.C - An Giang