22091  

việc làm tuyen quan ly nha hang tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển quản lý nhà hàng có kinh nghiệm

Nha Hang Hai San 122 - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Nhà Hàng

Hà Nội

Tuyển Quản lý nhà hàng Thái

Hà Nội

Tuyển Quản lý nhà hàng

Hà Nội

Tuyển Quản Lý Nhà Hàng

Hà Nội

Tuyển Quản lý/ giám sát nhà hàng

Hà Nội

Tuyển Quản lý nhà hàng

Hà Nội - 12.000.000₫ một tháng

Công Ty Asyvina Tuyển Quản Lý Nhà Hàng

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhà Hàng Karaoke F1 Tuyển Nhân Viên Pr, Quản Lý NV Pr

Hà Nội

Tuyển Gấp ] - Quản Lý Chuỗi Nhà Hàng

Hà Nội

Tuyển quản lý nhà hàng

Hà Nội

Oneasia Co.,ltd Tuyển Dụng Quản Lý Nhà Hàng

Hà Nội

Tuyển Thu Ngân, Quản Lý Nhà Hàng

Hà Nội

Tuyển Quản Lý Phát Triển Nhà Hàng Chuyên Âu - Á

Hà Nội

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà (tuyển Gấp)

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng

Cong ty CP Quan tri Dau tu Nha Nau Bia - Hà Nội

Quản lý nhà hàng

Nha Hang Thai Deli - 119 Pho Nam Dong, Ha - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng

Nha hang Huong Viet - Hà Nội

Quản lý nhà hàng

Nha hang Huong Viet - Hà Nội

Quản lý nhà hàng

Nha hang Kien Huong Rung - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>