91833  

việc làm tuyen quan ly don hang

  

【購買募集】 TUYỂN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Cong ty TNHH SX-DV-TM Hoa Tin - Tp Hồ Chí Minh

Quản lý đơn hàng (Tuyển gấp)

Cong ty CP Qua tang Quang cao VNBG - Hà Nội

Tuyển nhân viên quản lý đơn hàng - Merchandiser

Thái Bình

Tuyển gấp Merchandise/ quản lý đơn hàng

Cong ty CP Xuat Nhap Khau TTP - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

【注文管理及び通訳者募集】TUYỂN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG KIÊM THÔNG DỊCH

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp NV quản lý đơn hàng, NV tư liệu thư viện

Hà Nội

TUYỂN GẤP TRỢ LÝ QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG DỆT MAY

Hà Nội

Tuyển gấp NV quản lý đơn hàng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp ] Quản Lý Đơn Hàng

Nam Định

Tuyển Gấp ] Quản Lý Đơn Hàng

Nam Định

HP1014-039] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Hải Phòng - 1.000 $ một tháng

HP1014-039] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Hải Phòng - 1.000 $ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng merchendiser

Vietpan pacific Co.,Ltd - Hà Nội

Dệt may - 2 Quản Lý Đơn Hàng May (xuất Khẩu) - 2 Sale & Marketing

Cong Ty Co Phan Xuat Nhap Khau Khoang San Ha - Hà Nội - 400-1.200 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Quản Lý Sản Xuất Đơn Hàng, Sinh Quản (Tiếng Hoa)

Long An

Quản Lý Sản Xuất Đơn Hàng, Sinh Quản (Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH MTV J&J FASHION - Việt Nam

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty Co phan dau tu tri tue Lac Viet - Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>