56095  

việc làm tuyen quan ly don hang

  

【注文管理及び通訳者募集】TUYỂN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG KIÊM THÔNG DỊCH

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng xuất khẩu 16

Cong ty TNHH san xuat hang thu cong my nghe - Hà Nội

Quản Lý Đơn Hàng

Nam Định - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Đơn Hàng

Cong ty TNHH TBO VINA - Việt Nam

Nhân viên quản lý đơn hàng

Tp Hồ Chí Minh

Cán bộ quản lý đơn hàng 23

Cong ty TNHH 1 TV KL Vina - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser) Làm Việc Tại Nhà Máy

Cong ty TNHH SEYOUNG INC - Việt Nam

Quản lý đơn hàng 12

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu 10

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Việt Nam

Nhân viên quản lý đơn hàng 08

Cong ty TNHH Unique Vina - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Hà Nội

Quản lý đơn hàng (Hàng xuất khẩu) 29

Cong ty Co phan xuat nhap khau khoang san Ha - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Xuất Khẩu 29

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>