9524  

việc làm tuyen phu xe

  

Tuyển Lái Xe Tải và Phụ Xe

Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tập đoàn vận tải tuyển lái xe tải nhẹ,phụ xe,đi làm ngay

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Cho Công Ty

CTY TNHH QUANG LONG - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển 200 Phụ Kho,100 Lơ Xe Giao Thùng Sữa VNM LƯƠNG 450

Tp Hồ Chí Minh - 7.500.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 200 Phụ Kho,100 Lơ Xe Giao Thùng Sữa vnm

Tp Hồ Chí Minh - 280.000₫ một ngày

Tuyển Gấp Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Cho Công Ty

CTY TNHH QUANG LONG - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

TNHH Hải Âu tuyển gấp 03 Lái Xe 02 Phụ Xe đi làm ngay

TNHH Hai Au - Tuyên Quang - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Cho Công Ty

CTY TNHH QUANG LONG - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

TUYỂN NAM LƠ XE PHỤ XE GIAO HÀNG LƯƠNG 7TR5/THÁNG

Tp Hồ Chí Minh - 7.500.000₫ một tháng

Tuyển nam lơ xe phụ xe lương 7tr5/tháng

Cong ty Co phan Van Tai Tay Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 7.500.000₫ một tháng

Tuyển lái xe, phụ xe

Vinh

Tuyển nhân viên lái xe tải. Nhận phụ lái

Cong ty co phan dau tu thuong mai va van - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển phụ xe tải 750 kg làm việc tại Vinh

Vinh

Tuyển 200 Phụ Kho,100 Lơ Xe LƯƠNG 450,000VNĐ /NGÀY

Tp Hồ Chí Minh - 7.500.000₫ một tháng

Tuyển 200 Phụ Kho,100 Lơ Xe LƯƠNG 450,000VNĐ /NGÀY

Bình Dương

Tuyển 200 Phụ Kho, 100 Lơ Xe Giao Thùng Sữa NVmilk

Tp Hồ Chí Minh - 7.500.000₫ một tháng

Tuyển 200 Phụ Kho, 100 Lơ Xe Giao Thùng Sữa VNM Lương 450, 000VNĐ /ngày

Cong Ty Van Tai - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển 200 Phụ Kho, 100 Lơ Xe Giao Thùng Sữa VNM Lương 450, 000VNĐ /ngày

Bình Dương

Tuyển 200 Phụ Kho, 100 Lơ Xe Giao Thùng Sữa VNM Lương 45

Tp Hồ Chí Minh - 7.500.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Cho Công Ty

cty TNHH QUANG LONG - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>