13142  

việc làm tuyen phu xe

  

Tuyển LÁI XE và PHỤ XE

Việt Nam

Tuyển nhan viên lái xe và phụ xe cho công ty

Việt Nam - 8.000.000₫ một tháng

tuyển 02 phụ xe có bằng mới, 03 nhân viên giao hàng bốc xếp

Việt Nam - 5.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên lái xe tải ,xe con ,phụ xe giao hàng

Việt Nam - 6.500.000-7.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên lái xe tải ,phụ xe giao hàng (đi làm ngay )

Việt Nam - 6.500.000-8.500.000₫ một tháng

Tuyển 02 NV Phụ Xe và 02 NV Giao Hàng

Cong ty co phan thuong mai Thanh Hung - Hà Tây - Bắc Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam

Tuyển 02 lái xe con Camrry ,7 chỗ Inova, 03 xe tải + phụ xe

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lái xe con,xe tải và nv phụ xe,giao hàng

Việt Nam - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt,đồ khô đông lạnh

Việt Nam - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển lái xe, phụ xe giao hàng

Việt Nam - 8.500.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Lái Xe Và Phụ Xe Giao Hàng

Phú Thọ

Tuyển lái xe giám đốc,03 lX tải ,phụ xe giao hàng

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

tuyển nv lái xe và phụ

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Lái Xe Giao Hàng Và Phụ Xe Giao Hàng

Việt Nam

Tuyển 05 nhân viên phụ xe giao hàng bia nước ngọt

Việt Nam - 5.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tuyển lái xe con ,03 lX tải ,phụ xe giao hàng

Việt Nam - 6.500.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lái xe tải và nv phụ xe,giao hàng

Hà Nội - 9.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>