1461  

việc làm tuyen nhan vien van phong tại Bắc Ninh

  

TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG, NHÂN VIÊN CHẤT LƯỢNG (IQC)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên văn phòng làm việc tại KCN Bắc Ninh

Bắc Ninh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cần tuyển nhân viên văn phòng biết tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - VĂN PHÒNG

CONG TY CO PHAN DAI THANH - Bắc Ninh

Nhân viên kho - hành chính văn phòng 21

Cong ty TNHH Seorim Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính - văn phòng 18

Trung tam Ngoai ngu Harvard - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng (Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng

Ban kinh te trang trai va nghanh nghe nong thon - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng tiếng Hàn

Sun Tech Vietnam - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng

Cong ty CP giao duc Atlantic - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết giao tiếp tiếng Anh

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết tiếng anh

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng + kiêm làm hợp đồng

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng

Cong ty TNHH Doowon Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng

Cong ty TNHH Audis - Vina - Bắc Ninh

Nhân viên tạp vụ văn phòng

Cong ty TNHH ALS Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng

Cong ty TNHH Ecotek - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng

CONG TY TNHH MOBASE VIET NAM - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng

Cong ty TNHH NOROO VINA - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>