11  

việc làm tuyen nhan vien it tại Long Xuyên

  

FPT Telecom An Giang tuyển dụng Nhân viên IT

Long Xuyên

Nhân Viên Kế Toán

Long Xuyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Long Xuyên

Nhân Viên Tín Dụng

Long Xuyên

Nhân Viên Tín Dụng

Long Xuyên

Nhân Viên Kế Toán

Long Xuyên

Tài Xế Lái Xe Tải

Long Xuyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Thủ Kho

Long Xuyên - 3.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực (4 Người)

Long Xuyên

Giám Sát Kinh Doanh

Long Xuyên

Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực

Long Xuyên