163  

việc làm tuyen nhan vien giao hang tại Hải Dương

  

Nhân viên giao hàng bằng xe máy. 21

Co phan dau tu san xuat XNK Truong Giang - Hải Dương - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng bằng xe máy 14

Co phan dau tu san xuat XNK Truong Giang - Hải Dương - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng và lắp đặt 28

Chi nhanh Cong ty TNHH Thuong mai VHC Hai Duong - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng bằng xe máy

Cong ty CP dau tu san xuat xuat nhap khau - Hải Dương

Nhân viên giao hàng bằng xe máy

Cong ty CP dau tu san xuat xuat nhap khau - Hải Dương

Tuyển 4 lái xe 2 phụ xe giao hàng làm việc chi nhánh hải dương

Hải Dương

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng tại BigC Hải Dương

Hải Dương

Nhân viên bán hàng trực tuyến 13

Cong ty TNHH dau tu va cong nghe Hai Duong - Hà Nội - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Big C Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Tại Big C Hải Dương

Hải Dương - 3.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Giao Tiếp Tốt Tiếng Anh

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyển Giao Công Nghệ Thông Tin Hải Dương

Hải Dương - 4.700.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyển Giao Công Nghệ Thông Tin Hải Dương

Hải Dương - 4.700.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Giao Tiếp Tốt Tiếng Anh

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Giao Tiếp Bằng Tiếng Anh

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyển Giao Công Nghệ Thông Tin Hải Dương

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Hải Dương

Nhân viên kỹ thuật chuyển giao phần mềm

Cong ty Co phan Truyen thong Kim Cuong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Telecom tuyển Trưởng văn phòng giao dịch Chí Linh, Hải Dương

Hải Dương

Nhân viên thiết kế (tuyển gấp)

Hải Dương

Tuyển nhân viên kinh doanh kênh bán lẻ - Chi nhánh Hải Dương

Echo Vietnam - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>