384  

việc làm tuyen nhan vien giao hang tại Hải Dương

  

Tuyển gấp nhân viên giao hàng tại Hải Dương

BEST BUY CO, LTD - Cong ty TNHH lua chon - Hải Dương

Tuyển gấp nhân viên giao hàng tại Hải Dương

Hải Dương

Nhân viên giao hàng bằng xe máy tại Hưng Yên và Hải Dương

BEST BUY CO, LTD - Cong ty TNHH lua chon - Hải Dương - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng và lắp đặt

Cong ty TNHH thuong mai VHC - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng

Cong ty TNHH TM MTV Phuong Chi - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng (tuyển gấp) BigC HD

Tap doan Duc Trung - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên lễ tân kiêm bán hàng

Hải Dương

Nhân viên Giao Lắp

Chi nhanh Cong ty TNHH Thuong mai VHC Hai Duong - Hải Dương

Nhân viên bán hàng

Doanh nghiẹp tu nhan Ye'n Linh - Hải Dương

Nhân Viên Bán Hàng

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh khối khách hàng doanh nghiệp (Hải Dương)

Hải Dương - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh khối khách hàng doanh nghiệp (Hải Dương)

Hải Dương - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng (làm việc tại Big C Hải Dương)

Tap doan Duc Trung - Hải Dương

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH Thien Truong - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Tap doan Duc Trung - Hải Dương

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Cong ty TNHH Thien Truong - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng, Nhân viên Kiểm tra bày biện hàng hóa tại Hải Dương

Tap doan Phu Thai - Tru so chinh - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng thời trang công sở

Cong ty CP MHA - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý đơn hàng (Merchandise staff)

Cong ty TNHH NAMYANG DELTA - Hải Dương

Nhân viên kiểm tra chất lượng hàng

Cong ty ITM - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>