82  

việc làm tuyen le tan khach san tại Khánh Hòa

  

Khách sạn Ngọc Hiền - Cần tuyển 2 Lễ Tân, 1 làm phòng

Nha Trang

Lễ tân khách sạn

Khach san Queen - Khánh Hòa

Lễ Tân Khách Sạn Palm Beach Hotel 3

Khánh Hòa

Lễ Tân Khách Sạn Palm Beach Hotel 3

Khánh Hòa

Lễ Tân Khách Sạn Palm Beach Hotel 3* ( Hotel Receptionist )

Khánh Hòa

Lễ Tân Khách Sạn Palm Beach Hotel 3* ( Hotel Receptionist )

Cong Ty TNHH DVDL Hon Ngoc Viet Nam - Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Hàng Khách Sạn Tại Khánh Hòa

Khánh Hòa

Nhân viên kinh doanh nhà hàng khách sạn tại Khánh Hòa

Cong Ty CP Dau Tu va Phat Trien Thuong Mai - Khánh Hòa

Nhân Viên Kế Toán Làm Việc Tại Khách Sạn 4 Sao-nha Trang

Nha Trang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng

METRO Cash & Carry Vietnam Ltd., (NHA TRANG) - Vinh - Nha Trang

Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng

Khánh Hòa

Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng

METRO Cash & Carry Vietnam Ltd., (NHA TRANG) - Vinh - Nha Trang

Phụ Trách Khách Hàng Lớn Làm Tại Big C Nha Trang

Khánh Hòa

Lễ Tân Nam

Đà Nẵng - Nha Trang

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân (fom)

Khánh Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân

Cong Ty Co Phan Dau Tu Locus - Vinh - Nha Trang - 2.500.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân

Khánh Hòa

Nhân Viên Lễ Tân (thành Thạo Tiếng Nga)

Khánh Hòa

Nhân Viên Lễ Tân Đêm

Khánh Hòa

Tổ Trưởng Lễ Tân

Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>