125  

việc làm tuyen le tan khach san tại Khánh Hòa

  

khach san the gioi can tuyen le tan

Nha Trang

Hotel Receptionist ( Lễ Tân Khách Sạn )

Oriole Hotel ** - Khach San Hoang Anh ( 2 - Nha Trang

Lễ Tân Khách Sạn Palm Beach Hotel 3* ( Hotel Receptionist )

Khánh Hòa

Lễ Tân Khách Sạn Palm Beach Hotel 3* ( Hotel Receptionist )

Cong Ty TNHH DVDL Hon Ngoc Viet Nam - Nha Trang

Giám Đốc Hành Chính Nhân Sự Tại Khách Sạn

Nha Trang

Giám Đốc Đào Tạo Tại Khách Sạn

Nha Trang

tuyen nhan vien le tan, lam phong va tap vu

Nha Trang

tuyen le tan, lam phong, tap vu

Nha Trang

tuyen le tan va phuc vu

Nha Trang

Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng

Khánh Hòa

Nhân Viên Phát Triển Khách Hàng

METRO Cash & Carry Vietnam Ltd., (NHA TRANG) - Vinh - Nha Trang

Nhân Viên Lễ Tân Đêm

Khánh Hòa

Lễ Tân và nhân viên buồng phòng

Nha Trang

le tan-ke toan

Nha Trang

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân

Khánh Hòa

Nhân Viên Lễ Tân

Khánh Hòa

Trưởng bộ phận lễ tân (FOM)

Golden Beach Nha Trang Boutique Hotel - Khánh Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN LỄ TÂN (Làm Việc Tại Nha Trang)

Cong ty TNHH MTV Gon Sa Mien Trung - Nha Trang

Nhân Viên Lễ Tân ( Tiếng Anh - Nga ) 05

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Long Beach, CA - Khánh Hòa

Nhân Viên Lễ Tân ( Tiếng Anh - Nga )

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Nha Trang

trang:     1 | 2 | 3    >>