10  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ Tại Nghệ An / Lào Cai / Sơn La / Yên Bái

Lào Cai - Yên Bái

Trình dược viên tại Yên Bái, Lào Cao

Cong ty TNHH Dau Tu & Thuong Mai Nhan Hung - Yên Bái - 10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Lào Cai - Yên Bái

Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực Yên Bái

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Yên Bái

Yên Bái

Lái Xe Tải 1.5 Tấn

Huế - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc điều hành mỏ

Cong ty co phan luyen kim va khai khoang Viet - Yên Bái

Nhân Viên Kho

Huế - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Huế - Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tại Tp Yên Bái

Yên Bái