Việc làm tuyen lao dong pho thong tại Yên Bái

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 5 trong 5 việc làm  

Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Lào Cai - Yên Bái

Giám Đốc/ Phó Giám Đốc [ Điện Máy Trần Anh Yên Bái ]

Yên Bái

Trưởng Kinh Doanh Khu Vực Tại Yên Bái

Tieng Viet - Yên Bái - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên KCS

Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ TRỰC TIẾP TẠI TỈNH YÊN BÁI

Yên Bái - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng