33  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Vĩnh Phúc

  

Phó Giám Đốc Ban QLDA Đại Lải (Làm Việc Tại Đại Lải, Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Chuyên viên kiểm koán kiểm soát hệ thống

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân viên thống kê sản xuất 27

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Chuyên viên kiểm koán kiểm soát hệ thống 17

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

cộng tác viên tuyển dụng

Vĩnh Phúc

Tuyển nhân viên bán xăng dầu đi làm ngay tại vĩnh phúc, phú thọ

Vĩnh Phúc - Phú Thọ - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển kỹ thuật viên sửa máy photocopy tại vĩnh phúc

Vĩnh Phúc - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên phục vụ quán karaoke lương 15tr/tháng tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc - Thái Bình

Nhân viên thủ kho làm việc tại Vĩnh Phúc và các tỉnh phía bắc

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Thủ Kho Làm Việc Tại Vĩnh Phúc Hoặc Các Tỉnh Phía Bắc

Cong ty TNHH Tristarvn - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nhân viên thủ kho làm việc tại Vĩnh Phúc 27

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Vĩnh Phúc

Nhân viên vận hành máy trộn/ nghiền. 26

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Trưởng phòng hành chính - nhân sự 26

Cong ty TNHH Bang Joo Electronic Viet Nam - Vĩnh Phúc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy trộn/ nghiền

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Kế toán viên cấp cao (Senior staff)

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Phúc - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán viên cấp cao (Senior staff) 16

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Viet Nam - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2    >>