20  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Vĩnh Phúc

  

Nam lao động phổ thông (phụ xe ô tô) làm tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cong ty co phan thuong mai Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Ty Tuyển Gấp NV Lái Xe Và Phụ Xe Giao Hàng tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Vĩnh Phúc - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Giám Sát Thi Công Thô (Làm việc tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc - 500-700 $ một tháng

Cán Bộ Giám Sát Thi Công Thô (Làm việc tại Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc)

Vĩnh Phúc

Trợ lý Giám đốc

Vĩnh Phúc - Hà Nội

Trợ lý Giám đốc

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên Chế Tạo

Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên Chế Tạo

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên QC

Vĩnh Phúc

Nhân Viên QC

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Vĩnh Yên

Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nhà Hàng

Vĩnh Yên - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

( Gấp) Đội trưởng bảo vệ đi làm ngay khu vực Hà Nội - Vĩnh Phúc

Hà Nội - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Lễ Tân

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Nhà Hàng

Vĩnh Phúc