22  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển thợ lắp ráp, nam lao động phổ thông

Huế

Lao Động Phổ Thông

Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Thí Nghiệm - Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm ( Thừa Thiên Huế )

Thừa Thiên Huế

Phó Phòng Hành Chính Tổng Hợp Ban Quản Lý Dự Án

Thừa Thiên Huế

Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự Phụ Trách Làng Pháp

Thừa Thiên Huế

Tuyển Dụng Viên Chức

Thừa Thiên Huế

Tuyển Dụng Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

Huế - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Quản lý vùng. 27

CN Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Hà Nội - Huế - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa

Thừa Thiên Huế - 3.000.000-4.500.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Field Sales - Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng

CONG TY TNHH AZN VIETNAM - Huế

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Hành Chính- Pháp Chế

Cong ty Co Phan My Way Hospitality - Huế

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho

Cong ty Co phan Phong Lien - Huế - Yên Bái

Ngoại ngữ - Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Trưởng Phòng Tư Vấn

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Huế

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Huế

Ngoại ngữ - Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Hàn

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Huế - Quảng Ngãi

Bảo hiểm/Tư vấn - Giám Đốc Tư Vấn

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Huế

Bảo hiểm/Tư vấn - Trưởng Phòng Marketing

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Huế

Giám sát bán hàng

CONG TY THUONG MAI THUC PHAM NAM LONG - Thừa Thiên Huế - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Nhân sự

Hà Nội - Huế

trang:     1 | 2    >>