14  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Thừa Thiên Huế

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Thừa Thiên Huế

Huế

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển thợ lắp ráp, nam lao động phổ thông

Huế

Tuyển dụng Dealer làm việc trên du thuyền 5 sao Carnival

Huế

Tuyển Trưởng Bp Tổ Chức Sự Kiện

Huế

Nhân viên Sales

Hà Nội - Huế

Nhân viên Nhân sự

Hà Nội - Huế

Thực phẩm/DV ăn uống - Logistics Manager

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Nhân viên điều hành du lịch

Cong ty Co phan HG Hue - Thừa Thiên Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Logistics Manager

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Nhân Viên Lập Trình .net

Thừa Thiên Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Bếp 01

Hà Nội - Huế

Nhân Viên Kỹ Thuật , Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Giám Sát Hành Trình

Thừa Thiên Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lập Trình .Net

Huế - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

nhân viên nam PHỤ VIỆC cửa hàng (giữ xe, giao hàng)

Huế - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Chuyên Viên Hành Chính- Pháp Chế

Cong ty Co Phan My Way Hospitality - Huế