Việc làm tuyen lao dong pho thong tại Quảng Ngãi

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 12 trong 12 việc làm  

Phó Phòng Quản Lý Đất Và Giải Toả Đền Bù

Quảng Ngãi

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Cong Ty TNHH Cong Nghe Thuong Mai Song Hong - Hà Tĩnh - Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Hành + Giao Hàng

Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện ( Làm Việc Tại Quảng Ngãi )

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thư Ký Dự Án

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bán hàng - Khu vực tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Nhân viên Bán hàng - Khu vực tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quản Lý Căn Tin Cao Cấp (Làm Việc Tại Đà Nẵng Và Quảng Ngãi)

Tieng Viet - Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Chủ Quản

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Khu Vực Quảng Nam, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Kỹ Sư Điện

Cong ty TNHH Properwell Viet Nam - Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng