28  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thiết kế 19

NOA GROUP, CORP - CONG TY CO PHAN MAY DONG - Quảng Ngãi

Quản lý xưởng 13

NOA GROUP, CORP - CONG TY CO PHAN MAY DONG - Quảng Ngãi

Phụ Kho

Quảng Ngãi - 2.500.000-3.000.000₫ một tháng

Phụ Kho 26

Cong Ty TNHH TMTH Tuan Viet - Quảng Ngãi

Chuyên Viên Iso

Quảng Ngãi - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý Xưởng

Quảng Ngãi

Trợ Lý Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

Quảng Ngãi

Tổng Giám Đốc Công Ty Du Lịch Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Tổng Giám Đốc Công Ty Du Lịch Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Nhân Viên Pg

Quảng Ngãi - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công Nhân Có Kinh Nghiệm Dệt Sợi

Quảng Ngãi

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng

Quảng Ngãi

QC Assistant Supervisor (Kiểm Soa't Quy Trình & Châ't Lượng Sản Phẩm)

CONG TY TNHH DIEN TU FOSTER (QUANG NGAI) - Quảng Ngãi

QC: Assistant.Supervisor 08

Quảng Ngãi

QC (Supervisor)

CONG TY TNHH DIEN TU FOSTER (QUANG NGAI) - Quảng Ngãi

Qc (Supervisor)

Quảng Ngãi

Qc (Assistant.Supervisor)

Quảng Ngãi

Qa (Sr.Supervisor)

Quảng Ngãi

Trưởng Phòng Hành Chính Có Kinh Nghiệm

Quảng Ngãi

trang:     1 | 2    >>