14  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên Thiết Kế - Kỹ thuật 28

NOA GROUP, CORP - CONG TY CO PHAN MAY DONG - Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật-Sữa Chữa Xe Máy

Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Hr Manager

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Xưởng

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trưng Bày Hàng Hóa

Quảng Ngãi - Phú Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

FPT Quảng Ngãi - Nhân viên thu cước

Quảng Ngãi

Đại diện kinh doanh tỉnh

Cong ty Thien Hoa An - Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Quảng Ngãi - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công Nhân Có Kinh Nghiệm Dệt Sợi

Quảng Ngãi

Nhân Viên Văn Phòng

Quảng Ngãi

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng