Việc làm tuyen lao dong pho thong tại Quảng Ngãi

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 12 trong 12 việc làm  

Phó Phòng Quản Lý Đất Và Giải Toả Đền Bù

Quảng Ngãi

Nhân Viên Bảo Hành + Giao Hàng

Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế Toán

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chủ Quản

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Quảng Ngãi - 3.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường Khu Vực Quảng Nam, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Căn Tin Cao Cấp (Làm Việc Tại Đà Nẵng Và Quảng Ngãi)

Tieng Viet - Đà Nẵng - Quảng Ngãi

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KINH DOANH

Quảng Ngãi - 3.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tỉnh Quảng Ngãi

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Kỹ Sư Điện

Cong ty TNHH Properwell Viet Nam - Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng