17  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư xây dựng nhà máy bột giấy

Quảng Ngãi

Chuyên viên logistic

Quảng Ngãi - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận

Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng

Quảng Ngãi - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Quảng Ngãi

Cong ty TNHH San xuat Thuong mai Dich vu Co - Quảng Ngãi

Trợ Lý Tiếng Trung

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Hàn

Cong ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar - Huế - Quảng Ngãi

Trưởng Phòng Marketing

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên It

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Hr Manager

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Hiện Trường

Quảng Ngãi - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng