130  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

  

Tuyển lao động phổ thông

Long An - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông biết ép Nhựa

Cong ty Chinh Dai Long An - Long An

Lao động phổ thông, Phụ hồ, phụ cơ khí

Cong ty TNHH DT XD CK Nguyen Hoang - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong Ty Co Phan INOX Dieu Thinh - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động (Hse)

Long An

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI LONG AN

Long An

Trưởng/ Phó phòng Công nghệ

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

Thư Ky' Trưởng Phòng Bảo Trì

Long An

Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Long An

Trưởng/Phó Phòng Cơ Điện

Quảng Nam - Long An

Trưởng/Phó Phòng Công Nghệ

Quảng Nam - Long An

Phó Giám Đốc - Phòng Sea

Long An

Phó Giám Đốc - Phòng Sea

Cong Ty TNHH Giay Fuluh - Long An

Phó phòng tổ chức hành chánh

Cong ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Long An

Phó giám đốc kho vận

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

Phó giám đốc sản xuất

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

Phó phòng Nhân sự

Cong ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>