91  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

  

CẦN TUYỂN GẤP LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Tân An

Lao động phổ thông

Cong Ty Co Phan INOX Dieu Thinh - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông, Phụ hồ, phụ cơ khí

Cong ty TNHH DT XD CK Nguyen Hoang - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lao Động Phổ Thông

Tân An - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An

Tuyển Gấp Phó Phòng Nhân Sự Làm Việc Tại Long An

Long An

Tuyển Gấp Phó Phòng Nhân Sự Làm Việc Tại Long An

Long An

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI LONG AN

Long An

Phó giám đốc sản xuất

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

Phó phòng tổ chức hành chánh

Cong ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Long An

Phó giám đốc kho vận

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

Phó phòng Nhân sự

Cong ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Long An

Giám Đốc Sản Xuất/ Phó Giám Đốc Sản Xuất

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Chỉ Huy Trưởng/phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Phó giám đốc trung tâm công nghệ, 22

Cong ty CP SX TM DV Ngoc Tung - Long An

Phó giám đốc trung tâm công nghệ 22

Cong ty CP SX TM DV Ngoc Tung - Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>