105  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

  

Tuyển Gấp Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Long An - 4.500.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Long An

Lao Động Phổ Thông Dệt Sợi

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông biết ép Nhựa

Cong ty Chinh Dai Long An - Long An

Lao động phổ thông

Cong Ty Co Phan INOX Dieu Thinh - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông, Phụ hồ, phụ cơ khí

Cong ty TNHH DT XD CK Nguyen Hoang - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông ngành may, kết cườm 29

Cong ty TNHH MTV J And J FASHION - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giảng Viên Huấn Luyện An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động

Long An

Đại phó đi tàu 25

Cong ty TNHH Dong Nam A - Long An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại phó đi tàu

Cong ty TNHH Dong Nam A - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/ Phó phòng Công nghệ

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó quản đốc

Long An

Phó quản đốc phân xưởng sản xuất thực phẩm

Long An

Thư Ky' Trưởng Phòng Bảo Trì

Long An

Phó Quản Đốc Phân Xưởng

Long An

Phó giám đốc kho vận

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

Phó phòng Nhân sự

Cong ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Long An

Phó giám đốc sản xuất

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>