76  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

  

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Và Phó Phòng Xuất Khẩu Lao Động

Cong Ty CP Sai Gon Pho Xanh - Tân An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tuyển dụng (Hệ thống Trang trại)

Japfa Comfeed - South Operations - Long An

Trưởng/Phó Phòng Cơ Điện

Quảng Nam - Long An

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Cong ty TNHH TM & SX Nem Mousse Lien A - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng/Phó Phòng Cơ Điện

Long An

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Ngoại ngữ - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng / Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng (Qc)

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Ngoại ngữ - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Phó Phòng Kinh Doanh

Long An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Long An

Phó Quản Đốc Xưởng

Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Long An

Quan hệ đối ngoại - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Phó giám đốc

Thanh Yen Land - Long An - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>