72  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

  

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Và Phó Phòng Xuất Khẩu Lao Động

Cong Ty CP Sai Gon Pho Xanh - Tân An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Ngoại ngữ - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Ngoại ngữ - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Phó Quản Đốc Xưởng

Long An

Trưởng/ Phó Phòng Công Nghệ

Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Quan hệ đối ngoại - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Phó giám đốc

Thanh Yen Land - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng BP Marketing & Tuyển Sinh Tại Quy Nhơn và Long An

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG CẦN TUYỂN 15 NAM LƠ XE,PHỤ XE GIAO HÀNG SIÊU THỊ

CTY-TNHH-TM-VT THANH TRUNG - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG CẦN TUYỂN 15 NAM LƠ XE,PHỤ XE GIAO HÀNG SIÊU THỊ

CTY-TNHH-TM-VT THANH TRUNG - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG CẦN TUYỂN 15 NAM LƠ XE,PHỤ XE GIAO HÀNG SIÊU THỊ

CTY-TNHH-TM-VT THANH TRUNG - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG CẦN TUYỂN 15 NAM LƠ XE,PHỤ XE GIAO HÀNG SIÊU THỊ

CTY-TNHH-TM-VT THANH TRUNG - Long An - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển NV Bảo vệ Nhà Máy Thép Long An

Cong ty TNHH DV Bao ve Nam Hai - Long An

Nhân sự - Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tại Đức Hòa - Long An

CONG TY TNHH DV BAO VE DONG DO - Long An

Industrial Engineer Ẩn danhLong An15/07/2015 Xem chi tiết Toàn thời gianThỏa thuận

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>