Việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 199 việc làm  

Tuyển Gấp Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Long An - 4.500.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 9 lao động phổ thông làm 2-3h/ngày lương 7-9tr/tháng

Pham Nguyen - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp 9 lao động phổ thông làm 2-3h/ngày lương 7-9tr/tháng

Pham Nguyen - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Biết ép Nhựa

Long An

Lao Động Phổ Thông

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - Tiền Giang

Lao Động Phổ Thông

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Dộng Phổ Thông

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Lao Động Tại Long An

CTY CP DT & PT ECO GREEN - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lao Động Tiền Lương

Tieng Viet - Long An

Môi trường/Xử lý chất thải - Giám Sát An Toàn Lao Động

Cong ty TNHH Khoa KY Sinh Vat Thang Long - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Hoa, Tiếng Phổ Thông)

Cong Ty TNHH Thoi Trang I-Pack Qing Dao - Long An - Tiền Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Dệt may - Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Hoa, Tiếng Phổ Thông)

Cong Ty TNHH Thoi Trang I-Pack Qing Dao - Long An - Tiền Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc - Phòng Sea/hse

Long An

Chỉ Huy Trưởng/phó Công Trình Thuỷ Lợi

Long An - Trà Vinh

Phó Quản Đốc Xưởng Gỗ

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>