97  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

  

Tuyển lao động phổ thông

Cong Ty TNHH Suntex - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên công nhân - lao động phổ thông 12

Cong ty Chinh Dai Long An - Long An

Công nhân/ Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Bao Bi Giay Viet Trung - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Chinh Dai Long An - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

CONG TY TNHH MTV LEEBRA VINA - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Và Phó Phòng Xuất Khẩu Lao Động

Cong Ty CP Sai Gon Pho Xanh - Tân An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tuyển dụng (Hệ thống Trang trại)

Japfa Comfeed - South Operations - Long An

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Long An

Phó giám đốc tài chánh 09

Cong ty TNHH XDCT Hung Vuong - Long An

Phó phòng HCTH 08

Cong ty TNHH TM XD Dieu Long - Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng / Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng (Qc)

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Ngoại ngữ - Phó Phòng Mua Hàng

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Long An

Quan hệ đối ngoại - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>