92  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

  

CẦN TUYỂN GẤP LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Tân An

Lao Động Phổ Thông

Long An

Lao động phổ thông, Phụ hồ, phụ cơ khí

Cong ty TNHH DT XD CK Nguyen Hoang - Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong Ty Co Phan INOX Dieu Thinh - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông làm việc tại Củ Chi 06

Cong ty TNHH ATHENA - Long An

Lao Động Phổ Thông

Long An

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI LONG AN

Long An

Trưởng/ Phó phòng Công nghệ

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

Phó Quản Đốc Xưởng Sản Xuất

Long An

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Long An

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Cong ty TNHH TM & SX Nem Mousse Lien A - Long An

Phó phòng tổ chức hành chánh

Cong ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Long An

Phó giám đốc kho vận

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

Phó giám đốc sản xuất

Chi nhanh Cong ty TNHH SX va TM Duy Thanh - Long An

Phó phòng Nhân sự

Cong ty CP SX-TM-DV Ngoc Tung - Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Giám Đốc điều hành nhà máy

Long An

Phó Phòng Tổ Chức Hành Chánh

Long An

Phó Phòng Nhân Sự

Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>