93  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

  

Tuyển Gấp Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Long An - 4.500.000₫ một tháng

TUYỂN CÔNG NHÂN MAY + LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Long An - 3.100.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Long An - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông (Thợ Máy Tráng)

Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duong Vinh Hoa - Long An

Lao Động Phổ Thông Dệt Sợi

Long An

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Và Phó Phòng Xuất Khẩu Lao Động

Cong Ty CP Sai Gon Pho Xanh - Tân An - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Phó Phòng Iso - Làm Việc Tại Long An

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Long An

Môi trường/Xử lý chất thải - Phó Phòng Iso - Làm Việc Tại Long An

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Long An

Môi trường/Xử lý chất thải - Phó Phòng Iso - Làm Việc Tại Long An

Cong Ty Co Phan Co Khi - Xay Dung - - Long An

Phó Phòng Phun Và Quét Sơn (tiếng Trung)

Long An

Phó Giám Đốc Kho Vận

Long An

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Long An

Trưởng/ Phó Phòng Cơ Điện

Long An

Phó Giám Đốc - Phòng Sea/hse

Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng (Qc)

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng (Qc)

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Trưởng/ Phó Phòng Công Nghệ

Long An

Quan hệ đối ngoại - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Phó Phòng Kinh Doanh

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Long An

Phó giám đốc

Thanh Yen Land - Long An - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>