134  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Long An

  

Tuyển lao động phổ thông

Cong ty TNHH Suntex - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Long An - 4.500.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông

Cong Ty TNHH Suntex - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông 27

Cong Ty TNHH Suntex - Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Long An

Lao Động Phổ Thông

Long An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Dệt Sợi

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Long An - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông biết ép Nhựa

Cong ty Chinh Dai Long An - Long An

Giảng Viên Huấn Luyện An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động

Long An

Công Nhân Lao Động

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Đại phó đi tàu 25

Cong ty TNHH Dong Nam A - Long An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng/ Phó phòng Công nghệ

Cong ty co phan Dong Tam - Long An

Trưởng/Phó Phòng Cơ Điện

Long An

Trưởng/Phó Phòng Công Nghệ

Long An

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện

Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó quản đốc

Long An

Phó quản đốc phân xưởng sản xuất thực phẩm

Long An

Phó phòng hành chính nhân sự

Long An - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>