16  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Kiên Giang

  

Bưu chính viễn thông - Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Kiên Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Kiên Giang

Công nghệ thông tin - Fpt Telecom - Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Kiên Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Kiên Giang

FPT Telecom Tuyển Dụng Phó Giám Đốc Chi Nhánh Kiên Giang

Kiên Giang

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Kiên Giang

Kiên Giang

Chỉ huy phó thi công 01

Cong ty co phan xay dung C.E.O - Kiên Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc chi nhánh Kiên Giang 22

FPT Telecom Ho Chi Minh - Kiên Giang

Phó Giám Đốc Chi Nhánh Kiên Giang

Kiên Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình Tại Kiên Giang

Kiên Giang

Nhân viên Bếp

Kiên Giang

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình Tại Kiên Giang

Kiên Giang

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Kiên Giang - Bạc Liêu

Ký sư xâu dựng dân dụng và công nghệ 15

Cong ty co phan dau tu xay dung GILEXCO - Kiên Giang

Food and beverage manager 15

Tap Doan Vingroup - Kiên Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng HCNS (làm việc tại Phú Quốc)

Cần Thơ - Kiên Giang

Xây dựng - Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Phụ Trách Xây Dựng

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Nhân viên phục vụ

Kiên Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng