18  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Kiên Giang

  

FPT Telecom tuyển Phó phòng Kỹ thuật Chi nhánh Kiên Giang

Kiên Giang

FPT Telecom Tuyển Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Kiên Giang

Kiên Giang

Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Kiên Giang

Kiên Giang

Phó Tổng Giám đốc (làm việc tại Phú Quốc)

Kiên Giang

Trưởng Phòng Nhân Sự Nhà máy Kiên Giang

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thai Binh - Kiên Giang

Fpt Kiên Giang Tuyển Nhân Viên Thu Cước

Kiên Giang

FPT Telecom tuyển Trưởng phòng Kinh doanh dịch vụ Truyền hình tại Kiên Giang

Kiên Giang

FPT Telecom tuyển Trưởng phòng Kinh doanh dịch vụ Truyền hình tại Kiên Giang

Kiên Giang

FPT Telecom Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình Tại Kiên Giang

Kiên Giang

ĐỘI TRƯỞNG M&E ( TEAM LEADER M&E)

Kiên Giang - 15.000.000-18.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình Tại Kiên Giang

Kiên Giang

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ

Kiên Giang - Bạc Liêu

Nhân Viên Cơ Khí

Kiên Giang - 3.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình Tại Kiên Giang

Kiên Giang

Quản lý nhà hàng

Khach San River Hotel - Kiên Giang

Nhân Viên Pg - Pg Mobile

Vinh - Rạch Gía - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Fpt Kiên Giang - Nhân Viên Thu Cước

Kiên Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Kiên Giang