18  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Kiên Giang

  

FPT Kiên Giang Tuyển Phó Phòng Kỹ Thuật

Kiên Giang

Trưởng phòng nhân sự

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thai Binh - Kiên Giang - Thái Bình

Trưởng Phòng Nhân Sự Đồng Hòa - Kiên Giang

Kiên Giang

FPT Kiên Giang Tuyển nhân viên kỹ thuật 10

Chi nhanh Kien Giang - Cong ty Co Phan Vien - Kiên Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Gấp Công Nhân Kỹ Thuật Và Kỹ Sư Lâm Sinh

Ban Quan ly du an Nha may che bien go - Kiên Giang

Phụ Trách Quản Lý Sản Xuất

Kiên Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh - Tiếp thị

Rạch Gía

Nhân Viên Thu Cước - FPT Kiên Giang

Kiên Giang

Trưởng bộ phận nhà hàng

Rạch Gía

Nhân Viên Thu Cước - Fpt Kiên Giang

Kiên Giang

Nhân Viên Bán Hàng Tại Kiên Giang

Kiên Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bếp

Kiên Giang

Tổ trưởng Hồ bơi - bãi biển

Kiên Giang

Tổ trưởng phục vụ nhà hàng

Kiên Giang

Nhân viên phục vụ

Kiên Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên cứu hộ

Kiên Giang

Nhân viên Kho

Kiên Giang

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Kiên Giang