14  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Kiên Giang

  

Công nghệ thông tin - Fpt Telecom - Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Kiên Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Kiên Giang

Công nghệ thông tin - Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Kiên Giang

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Kiên Giang

FPT Telecom Tuyển Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Kiên Giang

Kiên Giang

Phó Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Kiên Giang

Kiên Giang

FPT Telecom tuyển Nhân viên Quản Lý Chất Lượng tại Kiên Giang

Kiên Giang

FPT Telecom Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình Tại Kiên Giang

Kiên Giang

Xây dựng - Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Phụ Trách Xây Dựng

Ban Quan Ly Du An Nha May Che Bien Go - Kiên Giang

Nhân Viên Nhân Sự

Vinh - Rạch Gía - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình Tại Kiên Giang

Kiên Giang

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng

Kiên Giang

Kế Toán Trưởng

Kiên Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ

Kiên Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Fpt Kiên Giang - Nhân Viên Thu Cước

Kiên Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán

Kiên Giang