140  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Hưng Yên

  

Cần Tuyền 10 Lao Động Phổ Thông Làm Công Nhân Sắt Thép ở Hưng Yên

Hưng Yên

Xây dựng - Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Viet Duc - Hưng Yên

Lao động phổ thông

Cong ty co phan noi that Hoa Phat - Hưng Yên

Lao động phổ thông

Cong Ty TNHH LUXPA - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Thep va xu ly nhiet Hoang Anh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty CP Thuong mai quoc te Gia Phat - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Phuong Nam GARMENT - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên an toàn lao động vệ sinh môi trường

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên an toàn lao động vệ sinh môi trường

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc sản xuất 15

Vinh - Hưng Yên

Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Phó quản đốc xưởng nhựa

VPS Applied Science Co. ltd - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kinh Doanh

Hưng Yên

Nhân viên thống kê bảo trì kiêm an toàn 29

Cong ty co phan GreenFeed Viet Nam - Chi nhanh - Hưng Yên

Nhân viên điện tự động hóa cao cấp 17

Cong ty TNHH Tae Yang Viet Nam - Hưng Yên

CHUYÊN VIÊN QA (tuyển gấp)

Hà Nội - Hưng Yên

Công Ty TNHH World Mold Tech tuyển phiên dịch tiếng nhật

Hưng Yên

Tuyển gấp thợ tiện

Cong ty co phan thiet bi cong nghiep MakSteel - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>