154  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Hưng Yên

  

Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông Bán Xăng Dầu

Hưng Yên - Bắc Giang - 6.000.000-7.500.000₫ một tháng

Cần Tuyền 10 Lao Động Phổ Thông Làm Công Nhân Sắt Thép ở Hưng Yên

Hưng Yên

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty co phan noi that Hoa Phat - Hưng Yên

Thợ cơ khí, thợ điện, lao động phổ thông

Cong ty TNHH thep va xu ly nhiet Hoang Anh - Hưng Yên

Lao động phổ thông

Cong Ty TNHH LUXPA - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Phuong Nam GARMENT - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc sản xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

01 Phó Giám Đốc Nhà Máy

Hưng Yên

Phó Phòng KHVT

Hưng Yên

phó Giám đốc sản xuất

Hưng Yên

Phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Phó Giám Đốc sản xuất

Hưng Yên

Phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Hưng Yên

Phó quản đốc xưởng nhựa

VPS Applied Science Co. ltd - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>