157  

việc làm tuyen lao dong pho thong tại Hưng Yên

  

Xây dựng - Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Viet Duc - Hưng Yên

Lao động phổ thông

Cong ty co phan noi that Hoa Phat - Hưng Yên

Lao động phổ thông

Cong Ty TNHH LUXPA - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Thep va xu ly nhiet Hoang Anh - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Phuong Nam GARMENT - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên an toàn lao động vệ sinh môi trường

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất tại KCN Phố Nối. 10

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng/Phó phòng kinh doanh 09

Cong ty TNHH CN Vina Pioneer - Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó phòng sản xuất (1000$+)

Hưng Yên - 1.000 $ một tháng

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Phó quản đốc xưởng nhựa

VPS Applied Science Co. ltd - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thống Kê (Gấp)

Hưng Yên

Nhân viên thống kê kiêm bảo trì, an toàn 07

Cong ty co phan GreenFeed Viet Nam - Chi nhanh - Hưng Yên

Nhân Viên Thống Kê (Gấp)

Hưng Yên

Kỹ sư cơ điện tử - tự động hóa 30

Cong ty TNHH MTV Van Khoa Hung Yen - Hưng Yên

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TỰ ĐỘNG HÓA

Cong ty Co Phan Cong Nghiep VINH TUONG - Vinh - Hưng Yên

Nhân viên bảo trì tự động hóa

Hà Nội - Hưng Yên

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TỰ ĐỘNG HÓA

Cong ty Co Phan Cong Nghiep VINH TUONG - Vinh - Hưng Yên

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ TỰ ĐỘNG HÓA

Cong ty Co Phan Cong Nghiep VINH TUONG - Vinh - Hưng Yên

trang:     1 | 2 | 3    >>